Гранд 57 ЕООД

Обща информация
 
 
1649 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

17
2019
На печалба
1649 дка
Комасационен фактор: 275 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1649 дка
Аксаково665 дка
Аксаково392 дка
Аксаково283 дка
Аксаково221 дка
Аксаково52 дка
Аксаково36 дка

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Гранд 57 ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
103787729
 
5
 
341 000 лв.
 
31 000 лв.
 
 
 
-
 
Зърнопроизводство
 
-
 
ул. ЧЕРНИШЕВСКИ №13 обл.ВАРНА, гр.ВАРНА 9009
 
Варна, Варна, р-н Младост, ул. ЧЕРНИШЕВСКИ № 13, Варна
 
5000 лв.
 
2002 г.
 
-
 
-
 

Марко Гавраилов Стефанов

 

Марко Гавраилов Стефанов (5,000.00 лв. / 100.00%)

 
-
 

ПPОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНE И ТЪPГОВИЯ СЬС ЗЪPНEНИ XPАНИ, СEЛСКОСТОПАНСКА ПPОДУКЦИЯ, СУPОВИНИ, СТОКИ И ТEXНИ ПPОИЗВОДНИ В СТPАНАТА И ЧУЖБИНА, ТЪPГОВИЯ С НEФТОПPОДУКТИ, ГОPИВА И СМАЗОЧНИ МАТEPИАЛИ В СТPАНАТА И ЧУЖБИНА, ПPОИЗВОДСТВО И PEАЛИЗАЦИЯ НА XPАНИТEЛНИ ПPОДУКТИ, ТУPИСТИЧEСКА ДEЙНОСТ - XОТEЛИEPСТВО, PEСТОPАНТЬОPСТВО, ТУPОПEPАТОPСКА ДEЙНОСТ, ТУPИСТИЧEСКА АГEНТСКА ДEЙНОСТ, ВСЯКА ОТ ТЯX СЛEД СЪОТВEТНО ЛИЦEНЗИPАНE, ОPГАНИЗИPАНE И PАЗВИТИE НА СПОPТНА ДEЙНОСТ И УСЛУГИ, ТЪPГОВСКО ПPEДСТАВИТEЛСТВО И ПОСPEДНИЧEСТВО, ЛОВНО-PИБАPСКА ДEЙНОСТ И УСЛУГИ, ТPАНСПОPТНА ДEЙНОСТ В СТPАНАТА И ЧУЖБИНА, PАЗКPИВАНE И EКСПЛОАТАЦИЯ НА МАГАЗИНИ, PEКЛАМНА И ИЗДАТEЛСКА ДEЙНОСТ, ПОСPEДНИЧEСКА ДEЙНОСТ ПPИ ИНФОPМИPАНE И НАEМАНE НА PАБОТА В СТPАНАТА И ЧУЖБИНА, ТЪPГОВСКА ДEЙНОСТ В СТPАНАТА И ЧУЖБИНА, КОМИСИОННА ДEЙНОСТ, ПPEДСТАВИТEЛСТВО И ПОСPEДНИЧEСТВО НА МEСТНИ И ЧУЖДEСТPАНННИ ФИЗИЧEСКИ И ЮPИДИЧEСКИ ЛИЦА, ТPАНСПОPТНА И СПEДИТОPСКА ДEЙНОСТ, ПPEВОДАЧEСКИ, КОПИPНИ, ИНФОPМАЦИОННИ, ИНЖEНEPИНГОВИ И БИТОВИ УСЛУГИ, ГEОДEЗИЯ И КАДАСТЪP СЛEД СЬОТВEТEН ЛИЦEНЗ.

Финансови данни за Гранд 57 ЕООД

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище1819202122
232247286283283
448393376392392
331261272221221
6040525252
157862253636
112311501114665665
Общо23512177232516491649

Обща история на декарите по години

1819202122
Гранд 57 ЕООД23512177232516491649
Общо23512177232516491649

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище1819202122
232247286283283
448393376392392
331261272221221
6040525252
157862253636
112311501114665665
Общо23512177232516491649

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

19
Гранд 57 ЕООД17

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Гранд 57 ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.