Каменар общ. Варна

Обща информация
 

Каменар

 
 
 
2935
 
35701
 
8595 (-2) 
 
3
 
200-299
Обяви за земеделска земя в Каменар
Средни оценки
 
 
74
 
50
 
50

Арендатори в Каменар

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
70
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1647 дка 
5861 (-1) от 9882 дка (-376) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна9882 дка (-376)
Варна5861 дка (-1)
Аксаково2699 дка (-340)
Аксаково551 дка
Аксаково461 дка (-36)
Аксаково206 дка
Варна104 дка (+1)
76
2019
ХОЛДИНГ 32 395 дка (-385)  
79
2019
На печалба
Категория: 4.21 / 44% 
Комасационен фактор: 3029 дка 
2734 (-1) от 18 174 дка (-707) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна18 174 дка (-707)
Аксаково9829 дка (-604)
Аксаково3728 дка (-86)
Варна2734 дка (-1)
Аксаково885 дка (-36)
Аксаково523 дка (+20)
Аксаково475 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Каменар общ. Варна обл. Варна Страна Холдинг
70
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1647 дка 
5861 (-1) от 9882 дка (-376) 
Варна: 1 Варна: 28 Страна: 667
76
2019
ХОЛДИНГ 32 395 дка (-385)  
Страна: 38
79
2019
На печалба
Категория: 4.21 / 44% 
Комасационен фактор: 3029 дка 
2734 (-1) от 18 174 дка (-707) 
Варна: 3 Варна: 10 Страна: 180
0 от 0 дка0
Варна: 19 Варна: 579 Страна: 14540

Ренти на арендаторите в Каменар

Бели петна, бели петна за община Варна, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Фрея - Варна ООД

Цени на земеделската земя по обяви в Каменар

8 юни 2021 г.
27 февруари 2023 г.
13 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Варна (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Каменар по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
761
1269
Фрея - Варна ООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
172224273235
331380559411
Фрея - Варна ООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
308
324
Фрея - Варна ООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
26
110
Фрея - Варна ООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
91349852908710 2589882
19 02819 75919 72418 88118 174
Фрея - Варна ООД3705
Общо31 86729 61128 81129 13928 056

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
54795558580558625861
27352959272127352734
Фрея - Варна ООД311
Общо85258517852685978595

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
70
79
Фрея - Варна ООД

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
70
79
Фрея - Варна ООД

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Каменар (Варна)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.