Осеново общ. Аксаково

Обща информация
 

Осеново

 
 
 
839
 
54145
 
3012 (-343) 
 
7
 
50-99
Обяви за земеделска земя в Осеново
Средни оценки
 
 
31
 
55
 
50

Арендатори в Осеново

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
34
2019
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 956 дка 
1691 от 1912 дка (+70) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1912 дка (+70)
Аксаково1691 дка
Аксаково221 дка (+70)
Категория: 4.33 / 40% 
Комасационен фактор: 1100 дка 
1651 от 2200 дка (+1742) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1651 дка
Аксаково1651 дка
Област: Добрич549 дка (+91)
Балчик549 дка (+91)
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 635 дка 
1144 (-92) от 1269 дка (+33) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1144 дка (-92)
Аксаково1144 дка (-92)
Област: Добрич125 дка
Балчик125 дка
14
2019
Категория: 4.49 / 36% 
Комасационен фактор: 486 дка 
121 (-18) от 1457 дка (-16) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1457 дка (-16)
АксаковоКичево1328 дка (+2)
АксаковоОсеново121 дка (-18)
ВарнаВарна8 дка
60
2019
На печалба
Категория: 4.49 / 36% 
Комасационен фактор: 611 дка 
96 (-99) от 5499 дка (+144) 
9 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич2890 дка (-49)
Балчик1080 дка (-55)
Балчик1017 дка (+18)
Балчик722 дка (-12)
Балчик71 дка
Област: Варна2609 дка (+122)
Аксаково1514 дка (+124)
Аксаково399 дка (+64)
Аксаково341 дка (+36)
Аксаково259 дка (-3)
Аксаково96 дка (-99)
Комасационен фактор: 58 дка 
58 от 58 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна58 дка
Аксаково58 дка
17
2019
На печалба
Категория: 5.35 / 20% 
Комасационен фактор: 275 дка 
36 от 1649 дка 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1649 дка
Аксаково665 дка
Аксаково392 дка
Аксаково283 дка
Аксаково221 дка
Аксаково52 дка
Аксаково36 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Осеново общ. Аксаково обл. Варна Страна
34
2019
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 956 дка 
1691 от 1912 дка (+70) 
Аксаково: 30 Варна: 189 Страна: 3487
Категория: 4.33 / 40% 
Комасационен фактор: 1100 дка 
1651 от 2200 дка (+1742) 
Аксаково: 33 Варна: 199 Страна: 3203
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 635 дка 
1144 (-92) от 1269 дка (+33) 
Аксаково: 40 Варна: 245 Страна: 4384
14
2019
Категория: 4.49 / 36% 
Комасационен фактор: 486 дка 
121 (-18) от 1457 дка (-16) 
Аксаково: 36 Варна: 220 Страна: 4081
60
2019
На печалба
Категория: 4.49 / 36% 
Комасационен фактор: 611 дка 
96 (-99) от 5499 дка (+144) 
Аксаково: 23 Варна: 158 Страна: 1529
Комасационен фактор: 58 дка 
58 от 58 дка 
Аксаково: 72 Варна: 542 Страна: 13943
17
2019
На печалба
Категория: 5.35 / 20% 
Комасационен фактор: 275 дка 
36 от 1649 дка 
Аксаково: 34 Варна: 200 Страна: 3810

Ренти на арендаторите в Осеново

Бели петна, бели петна за община Аксаково, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
ЗК Зора - с. Кичево

Цени на земеделската земя по обяви в Осеново

1 февруари 2023 г.
24 юни 2022 г.
20 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Аксаково (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Осеново по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
1504
ЗК Зора - с. Кичево124
613
470

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
68109217174
ЗК Зора - с. Кичево28222623
185257173
45820320868

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
115
ЗК Зора - с. Кичево184
282
145

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
ЗК Зора - с. Кичево
18
13

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
30073114162118421912
1606152311714582200
12361269
ЗК Зора - с. Кичево13651383135914731457
55184759524153555499
5858
23512177232516491649
Общо13 84712 95611 71712 07114 044

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
27732655152116911691
1651
12361144
ЗК Зора - с. Кичево56139121
1595811119596
5858
157862253636
Общо30892799191333554797

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
34
ЗК Зора - с. Кичево14
60
17

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
34
ЗК Зора - с. Кичево14
60
17

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Осеново (Аксаково)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.