Генерал Кантарджиево общ. Аксаково

Обща информация
 

Генерал Кантарджиево

 
 
 
493
 
14653
 
10 813 (+8) 
 
6
 
100-199
Обяви за земеделска земя в Генерал Кантарджиево
Средни оценки
 
 
42
 
55
 
50

Арендатори в Генерал Кантарджиево

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
24
2019
Категория: 4.71 / 31% 
Комасационен фактор: 9175 дка 
9175 от 9175 дка (-100) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна9175 дка (-100)
Аксаково9175 дка (-100)
60
2019
На печалба
Категория: 4.49 / 36% 
Комасационен фактор: 611 дка 
1514 (+124) от 5499 дка (+144) 
9 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич2890 дка (-49)
Балчик1080 дка (-55)
Балчик1017 дка (+18)
Балчик722 дка (-12)
Балчик71 дка
Област: Варна2609 дка (+122)
Аксаково1514 дка (+124)
Аксаково399 дка (+64)
Аксаково341 дка (+36)
Аксаково259 дка (-3)
Аксаково96 дка (-99)
Комасационен фактор: 71 дка 
71 от 71 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна71 дка
Аксаково71 дка
Комасационен фактор: 53 дка 
53 от 53 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна53 дка
АксаковоГенерал Кантарджиево53 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Генерал Кантарджиево общ. Аксаково обл. Варна Страна
24
2019
Категория: 4.71 / 31% 
Комасационен фактор: 9175 дка 
9175 от 9175 дка (-100) 
Аксаково: 4 Варна: 31 Страна: 748
60
2019
На печалба
Категория: 4.49 / 36% 
Комасационен фактор: 611 дка 
1514 (+124) от 5499 дка (+144) 
Аксаково: 23 Варна: 158 Страна: 1529
Комасационен фактор: 71 дка 
71 от 71 дка 
Аксаково: 69 Варна: 529 Страна: 13779
Комасационен фактор: 53 дка 
53 от 53 дка 
Аксаково: 73 Варна: 545 Страна: 14004
0 от 0 дка
Аксаково: 79 Варна: 580 Страна: 14550
0 от 0 дка (-120)
Аксаково: 80 Варна: 581 Страна: 14551

Ренти на арендаторите в Генерал Кантарджиево

Бели петна, бели петна за община Аксаково, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Веселин Стефанов Зенгинов

Цени на земеделската земя по обяви в Генерал Кантарджиево

5 юни 2023 г.
25 януари 2023 г.
20 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Аксаково (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Генерал Кантарджиево по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
618
613
Веселин Стефанов Зенгинов

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
9111910296
185257173
Веселин Стефанов Зенгинов
1232

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
155
282
Веселин Стефанов Зенгинов

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
18
Веселин Стефанов Зенгинов

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
92759263941292759175
55184759524153555499
7171
Веселин Стефанов Зенгинов535353
1398
20319272
Общо14 99615 61214 77814 75414 798

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
92759263941292759175
1337557145113901514
7171
Веселин Стефанов Зенгинов535353
859
20319272
Общо10 81510 87110 98810 78910 813

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
24
60
Веселин Стефанов Зенгинов

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
24
60
Веселин Стефанов Зенгинов

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Генерал Кантарджиево (Аксаково)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.