Кичево общ. Аксаково

Обща информация
 

Кичево

 
 
 
1250
 
37099
 
6193 (-123) 
 
10
 
200-299
Обяви за земеделска земя в Кичево
Средни оценки
 
 
46
 
55
 
50

Арендатори в Кичево

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
47
2019
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 1097 дка 
2753 (-28) от 3291 дка (+26) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3291 дка (+26)
Аксаково2753 дка (-28)
Аксаково297 дка (+54)
Аксаково241 дка
14
2019
Категория: 4.49 / 36% 
Комасационен фактор: 486 дка 
1328 (+2) от 1457 дка (-16) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1457 дка (-16)
Аксаково1328 дка (+2)
Аксаково121 дка (-18)
Варна8 дка
70
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1647 дка 
551 от 9882 дка (-376) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна9882 дка (-376)
Варна5861 дка (-1)
Аксаково2699 дка (-340)
Аксаково551 дка
Аксаково461 дка (-36)
Аксаково206 дка
Варна104 дка (+1)
76
2019
ХОЛДИНГ 32 395 дка (-385)  
79
2019
На печалба
Категория: 4.21 / 44% 
Комасационен фактор: 3029 дка 
475 от 18 174 дка (-707) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна18 174 дка (-707)
Аксаково9829 дка (-604)
Аксаково3728 дка (-86)
Варна2734 дка (-1)
Аксаково885 дка (-36)
Аксаково523 дка (+20)
Аксаково475 дка
60
2019
На печалба
Категория: 4.49 / 36% 
Комасационен фактор: 611 дка 
399 (+64) от 5499 дка (+144) 
9 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич2890 дка (-49)
БалчикРогачево1080 дка (-55)
БалчикЦърква1017 дка (+18)
БалчикКранево722 дка (-12)
БалчикОброчище71 дка
Област: Варна2609 дка (+122)
АксаковоГенерал Кантарджиево1514 дка (+124)
АксаковоКичево399 дка (+64)
АксаковоКуманово341 дка (+36)
АксаковоКлиментово259 дка (-3)
АксаковоОсеново96 дка (-99)
76
2019
ХОЛДИНГ 32 395 дка (-385)  
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 470 дка 
272 (+8) от 1409 дка (+449) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1409 дка (+449)
Аксаково993 дка (+448)
Аксаково272 дка (+8)
Аксаково144 дка (-7)
17
2019
На печалба
Категория: 5.36 / 20% 
Комасационен фактор: 275 дка 
221 от 1649 дка 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1649 дка
Аксаково665 дка
Аксаково392 дка
Аксаково283 дка
Аксаково221 дка
Аксаково52 дка
Аксаково36 дка
34
2019
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 956 дка 
221 от 1912 дка (+70) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1912 дка (+70)
Аксаково1691 дка
Аксаково221 дка (+70)
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 275 дка 
194 (-7) от 549 дка (+21) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна549 дка (+21)
Варна355 дка (+28)
Аксаково194 дка (-7)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Кичево общ. Аксаково обл. Варна Страна Холдинг
47
2019
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 1097 дка 
2753 (-28) от 3291 дка (+26) 
Аксаково: 18 Варна: 133 Страна: 2432
14
2019
Категория: 4.49 / 36% 
Комасационен фактор: 486 дка 
1328 (+2) от 1457 дка (-16) 
Аксаково: 36 Варна: 220 Страна: 4081
70
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1647 дка 
551 от 9882 дка (-376) 
Аксаково: 13 Варна: 28 Страна: 667
76
2019
ХОЛДИНГ 32 395 дка (-385)  
Страна: 38
79
2019
На печалба
Категория: 4.21 / 44% 
Комасационен фактор: 3029 дка 
475 от 18 174 дка (-707) 
Аксаково: 3 Варна: 10 Страна: 180
60
2019
На печалба
Категория: 4.49 / 36% 
Комасационен фактор: 611 дка 
399 (+64) от 5499 дка (+144) 
Аксаково: 23 Варна: 158 Страна: 1529
76
2019
ХОЛДИНГ 32 395 дка (-385)  
Страна: 38
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 470 дка 
272 (+8) от 1409 дка (+449) 
Аксаково: 37 Варна: 225 Страна: 4164
17
2019
На печалба
Категория: 5.36 / 20% 
Комасационен фактор: 275 дка 
221 от 1649 дка 
Аксаково: 34 Варна: 200 Страна: 3809
34
2019
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 956 дка 
221 от 1912 дка (+70) 
Аксаково: 30 Варна: 189 Страна: 3487
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 275 дка 
194 (-7) от 549 дка (+21) 
Аксаково: 65 Варна: 312 Страна: 7003
0 от 0 дка0
Аксаково: 78 Варна: 579 Страна: 14540

Ренти на арендаторите в Кичево

Бели петна, бели петна за община Аксаково, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Грийн Парк - Инвест 2010 ООД

Цени на земеделската земя по обяви в Кичево

23 юни 2021 г.
20 март 2023 г.
42 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Аксаково (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Кичево по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
3513
124
761
1269
Грийн Парк - Инвест 2010 ООД613
470
1504

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
344620472360
28222623
172224273235
331380559411
Грийн Парк - Инвест 2010 ООД185257173
45820320868
68109217174

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
102
184
308
324
Грийн Парк - Инвест 2010 ООД282
145
115

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
26
110
Грийн Парк - Инвест 2010 ООД18
13

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
35133399331232653291
13651383135914731457
91349852908710 2589882
19 02819 75919 72418 88118 174
Грийн Парк - Инвест 2010 ООД55184759524153555499
9601409
23512177232516491649
30073114162118421912
192446520528549
3705
Общо47 81344 88943 18944 21143 822

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
30132914282827812753
13651383129513261328
489594593551551
490712723475475
Грийн Парк - Инвест 2010 ООД259299335399
264272
331261272221221
202213100151221
79117201201194
636
Общо66056453631163056414

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
47
14
70
79
Грийн Парк - Инвест 2010 ООД60
17
34

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
47
14
70
79
Грийн Парк - Инвест 2010 ООД60
17
34

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Кичево (Аксаково)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.