Бургас обл. Бургас

Обща информация
 

Бургас

 
 
11
 
163 134
 
71
Обяви за земеделска земя в Бургас
Средни оценки
 
 
54
 
44

Арендатори в община Бургас

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
42
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 4863 дка 
18 857 (+148) от 24 314 дка (+308) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас24 314 дка (+252)
Бургас15 155 дка (+48)
Камено4704 дка (+87)
Бургас3702 дка (+100)
Камено697 дка (+17)
Айтос56 дка
50
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 8444 дка 
16 888 от 16 888 дка (+390) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас16 888 дка (+390)
Бургас15 248 дка (+491)
Бургас1640 дка (-101)
79
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 7009 дка 
14 488 (-2125) от 21 028 дка (-2218) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас21 028 дка (-2218)
Бургас13 213 дка (-201)
Айтос6540 дка (-93)
Бургас1275 дка (-1924)
33
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 13 229 дка 
13 229 от 13 229 дка (+78) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас13 229 дка (+78)
БургасБургас13 229 дка (+78)
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 9250 дка 
9250 от 9250 дка (+3712) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9250 дка (+3712)
Бургас9250 дка (+3712)
64
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1900 дка 
7654 (-2883) от 9502 дка (-2844) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9502 дка (-2844)
Бургас6767 дка (-2886)
Бургас887 дка (+3)
Камено803 дка (+29)
Айтос745 дка (+13)
Айтос300 дка (-3)
66
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 2234 дка 
6703 от 6703 дка (-267) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6703 дка (-267)
Бургас4602 дка (+122)
Бургас1934 дка (-418)
Бургас167 дка (+29)
68
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 2188 дка 
5426 (-413) от 13 129 дка (-123) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас13 129 дка (-123)
Созопол4425 дка
Бургас2337 дка (-676)
Созопол2307 дка (+290)
Бургас1781 дка (+195)
Бургас1308 дка (+68)
Созопол971 дка
45
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 5228 дка 
5228 от 5228 дка (-90) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5228 дка (-90)
Бургас5228 дка (-90)
79
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 630 дка 
4927 (-1314) от 7565 дка (-581) 
12 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4927 дка (-1314)
Бургас2803 дка (+317)
Бургас1359 дка (+139)
Бургас496 дка (-1769)
Бургас269 дка (-1)
Област: Добрич2638 дка (+166)
Крушари622 дка (+13)
Крушари567 дка
Крушари550 дка (+443)
Крушари300 дка (-1)
Крушари247 дка (-30)
Крушари229 дка (+38)
Крушари98 дка
Крушари25 дка (-297)
63
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 4924 дка 
4924 от 4924 дка (+108) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4924 дка (+108)
Бургас4924 дка (+108)
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 4801 дка 
4801 от 4801 дка (-221) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4801 дка (-221)
Бургас4801 дка (-221)
50
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 4599 дка 
4599 от 4599 дка (+423) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4599 дка (+423)
Бургас4599 дка (+423)
Категория: 4.33 / 40% 
Комасационен фактор: 3779 дка 
3779 от 3779 дка (+177) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3779 дка (+177)
Бургас3779 дка (+177)
57
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 1673 дка 
3346 от 3346 дка (+418) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3346 дка (+418)
Бургас3242 дка (+392)
Бургас104 дка (+26)
Категория: 3.83 / 61% 
Комасационен фактор: 1631 дка 
3262 от 3262 дка (+317) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3262 дка (+317)
Бургас2910 дка (+314)
Бургас352 дка (+3)
Комасационен фактор: 1046 дка 
3139 от 3139 дка (+1631) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3139 дка (+1631)
Бургас2032 дка (+1254)
Бургас975 дка (+361)
Бургас132 дка (+16)
62
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1332 дка 
2663 от 2663 дка (+363) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2663 дка (+363)
Бургас1588 дка (+237)
Бургас1075 дка (+126)
54
2019
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 1971 дка 
2509 (+200) от 7884 дка (+316) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7884 дка (+316)
Бургас2509 дка (+200)
Камено2085 дка (+49)
Камено2048 дка (+60)
Камено1242 дка (+7)
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 1070 дка 
2455 (+60) от 3210 дка (+620) 
3 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2643 дка (+53)
Бургас2455 дка (+60)
Средец188 дка (-7)
Област: Плевен567 дка
Левски567 дка
25
2019
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 2422 дка 
2422 от 2422 дка (+341) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2422 дка (+341)
Бургас2422 дка (+341)
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 579 дка 
1737 от 1737 дка (-4293) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1737 дка (-4293)
Бургас1177 дка (-3958)
Бургас298 дка
Бургас262 дка (-335)
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 1510 дка 
1510 от 1510 дка (+20) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1510 дка (+20)
Бургас1510 дка (+20)
64
2019
На печалба
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 816 дка 
1457 (+1180) от 1632 дка (+1355) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1632 дка (+1180)
Бургас1457 дка (+1180)
Поморие175 дка
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 794 дка 
1433 (+330) от 3177 дка (+1040) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3177 дка (+410)
Поморие1633 дка (+81)
Бургас803 дка (+330)
Бургас630 дка
Поморие111 дка (-1)
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 991 дка 
1408 (+299) от 1981 дка (+510) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1981 дка (+510)
Бургас1408 дка (+299)
Айтос573 дка (+211)
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 585 дка 
1392 (+42) от 1754 дка (+53) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1754 дка (+53)
Бургас1392 дка (+42)
Камено353 дка (+13)
Камено9 дка (-2)
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 897 дка 
1341 (+35) от 1794 дка (+33) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1794 дка (+33)
Бургас1341 дка (+35)
Айтос453 дка (-2)
Комасационен фактор: 1288 дка 
1288 от 1288 дка (+448) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1288 дка (+448)
Бургас1288 дка (+448)
Категория: 5.36 / 20% 
Комасационен фактор: 660 дка 
1266 от 1320 дка (+1266) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1266 дка
Бургас1266 дка
Област: Стара Загора54 дка
Стара Загора54 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Бургас обл. Бургас Страна
42
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 4863 дка 
18 857 (+148) от 24 314 дка (+308) 
Бургас: 3 Страна: 102
50
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 8444 дка 
16 888 от 16 888 дка (+390) 
Бургас: 9 Страна: 221
79
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 7009 дка 
14 488 (-2125) от 21 028 дка (-2218) 
Бургас: 5 Страна: 133
33
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 13 229 дка 
13 229 от 13 229 дка (+78) 
Бургас: 19 Страна: 372
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 9250 дка 
9250 от 9250 дка (+3712) 
Бургас: 51 Страна: 742
64
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1900 дка 
7654 (-2883) от 9502 дка (-2844) 
Бургас: 48 Страна: 709
66
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 2234 дка 
6703 от 6703 дка (-267) 
Бургас: 90 Страна: 1198
68
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 2188 дка 
5426 (-413) от 13 129 дка (-123) 
Бургас: 20 Страна: 379
45
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 5228 дка 
5228 от 5228 дка (-90) 
Бургас: 116 Страна: 1618
79
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 630 дка 
4927 (-1314) от 7565 дка (-581) 
Бургас: 123 Страна: 1016
63
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 4924 дка 
4924 от 4924 дка (+108) 
Бургас: 124 Страна: 1728
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 4801 дка 
4801 от 4801 дка (-221) 
Бургас: 127 Страна: 1776
50
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 4599 дка 
4599 от 4599 дка (+423) 
Бургас: 131 Страна: 1851
Категория: 4.33 / 40% 
Комасационен фактор: 3779 дка 
3779 от 3779 дка (+177) 
Бургас: 152 Страна: 2190
57
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 1673 дка 
3346 от 3346 дка (+418) 
Бургас: 164 Страна: 2406
Категория: 3.83 / 61% 
Комасационен фактор: 1631 дка 
3262 от 3262 дка (+317) 
Бургас: 169 Страна: 2445
Комасационен фактор: 1046 дка 
3139 от 3139 дка (+1631) 
Бургас: 172 Страна: 2520
62
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1332 дка 
2663 от 2663 дка (+363) 
Бургас: 191 Страна: 2844
54
2019
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 1971 дка 
2509 (+200) от 7884 дка (+316) 
Бургас: 67 Страна: 948
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 1070 дка 
2455 (+60) от 3210 дка (+620) 
Бургас: 192 Страна: 2478
25
2019
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 2422 дка 
2422 от 2422 дка (+341) 
Бургас: 203 Страна: 3005
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 579 дка 
1737 от 1737 дка (-4293) 
Бургас: 256 Страна: 3700
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 1510 дка 
1510 от 1510 дка (+20) 
Бургас: 273 Страна: 4008
64
2019
На печалба
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 816 дка 
1457 (+1180) от 1632 дка (+1355) 
Бургас: 266 Страна: 3837
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 794 дка 
1433 (+330) от 3177 дка (+1040) 
Бургас: 171 Страна: 2501
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 991 дка 
1408 (+299) от 1981 дка (+510) 
Бургас: 232 Страна: 3402
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 585 дка 
1392 (+42) от 1754 дка (+53) 
Бургас: 254 Страна: 3682
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 897 дка 
1341 (+35) от 1794 дка (+33) 
Бургас: 251 Страна: 3627
Комасационен фактор: 1288 дка 
1288 от 1288 дка (+448) 
Бургас: 301 Страна: 4353
Категория: 5.36 / 20% 
Комасационен фактор: 660 дка 
1266 от 1320 дка (+1266) 
Бургас: 304 Страна: 4291

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна, бели петна за община Бургас, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
ВЗК Христо Ботев

Цени на земеделската земя по обяви в undefined

Invalid Date
Invalid Date
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Бургас (2022)

11
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201172
2021.41796703506845
2021.31608504206000
2021.21458214004222
2021.165634491000
202116581443506845
2022.42741583916373
2022.32975694506999
2022.22415584506999
2022.12612694306922
202226952543916999
2023.12628423886373
20232628423886373

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ВЗК Христо Ботев

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ВЗК Христо Ботев

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ВЗК Христо Ботев

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ВЗК Христо Ботев

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ВЗК Христо Ботев
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ВЗК Христо Ботев
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
42
50
79
ВЗК Христо Ботев33
64
66
68
45
79
63
50
57
62
54
25
64

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
42
50
79
ВЗК Христо Ботев33
64
66
68
45
79
63
50
57
62
54
25
64

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Бургас (Бургас)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.