Клепало общ. Струмяни

Обща информация
 

Клепало

 
 
 
25
 
37191
 
87 
 
1
 
1000+
Обяви за земеделска земя в Клепало
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Клепало

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 87 дка 
87 от 87 дка (+29) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград87 дка
СтрумяниКлепало87 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Клепало общ. Струмяни обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 87 дка 
87 от 87 дка (+29) 
Струмяни: 8 Благоевград: 269 Страна: 13570

Ренти на арендаторите в Клепало

Бели петна, бели петна за община Струмяни, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Севдалина Георгиева Траянова

Цени на земеделската земя по обяви в Клепало

23 март 2023 г.
23 март 2023 г.
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Струмяни (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Клепало по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Севдалина Георгиева Траянова

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Севдалина Георгиева Траянова

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Севдалина Георгиева Траянова

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Севдалина Георгиева Траянова

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор182022
Севдалина Георгиева Траянова285887
Общо285887

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор182022
Севдалина Георгиева Траянова285887
Общо285887

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Севдалина Георгиева Траянова

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Севдалина Георгиева Траянова

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Клепало (Струмяни)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.