Горна Рибница общ. Струмяни

Обща информация
 

Горна Рибница

 
 
 
3
 
16362
 
13 
 
1
 
700-999
Обяви за земеделска земя в Горна Рибница
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Горна Рибница

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 13 дка 
13 от 13 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград13 дка
СтрумяниГорна Рибница13 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Горна Рибница общ. Струмяни обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 13 дка 
13 от 13 дка 
Струмяни: 17 Благоевград: 357 Страна: 14374

Ренти на арендаторите в Горна Рибница

Бели петна, бели петна за община Струмяни, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Марга Борисова Тилева

Цени на земеделската земя по обяви в Горна Рибница

15 ноември 2021 г.
3 август 2022 г.
2 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Струмяни (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Горна Рибница по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Марга Борисова Тилева

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Марга Борисова Тилева

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Марга Борисова Тилева

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Марга Борисова Тилева

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор18202122
Марга Борисова Тилева16131313
Общо16131313

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор18202122
Марга Борисова Тилева16131313
Общо16131313

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Марга Борисова Тилева

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Марга Борисова Тилева

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Горна Рибница (Струмяни)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.