Гореме общ. Струмяни

Обща информация
 

Гореме

 
 
 
56
 
16033
 
31  
 
1
 
700-999
 
Обяви за земеделска земя в Гореме
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Гореме

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 31 дка 
31 (+31) от 31 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград31 дка (+31)
СтрумяниГореме31 дка (+31)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Гореме общ. Струмяни обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 31 дка 
31 (+31) от 31 дка 
Струмяни: 16 Благоевград: 339 Страна: 14377

Ренти на арендаторите в Гореме

Бели петна за община Струмяни, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години Гореме

Арендатор
Кирил Сергеев Ризов

Ренти за община Струмяни (Благоевград)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Цени по обяви в Гореме

Няма данни за това землище. Вижте цените на съседните землища по-надолу.

arable_land в съседните землища

Средни цени на земеделската земя в община Струмяни (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Гореме по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Кирил Сергеев Ризов

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Кирил Сергеев Ризов

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Кирил Сергеев Ризов

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Кирил Сергеев Ризов

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор22
Кирил Сергеев Ризов31
Общо31

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор22
Кирил Сергеев Ризов31
Общо31

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Кирил Сергеев Ризов

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Кирил Сергеев Ризов

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Гореме (Струмяни)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.