Голешово общ. Сандански

Обща информация
 

Голешово

 
 
 
28
 
15583
 
13 (-30) 
 
1
 
700-999
Обяви за земеделска земя в Голешово
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Голешово

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 13 дка 
13 от 13 дка (-30) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград13 дка (-30)
СанданскиГолешово13 дка (-30)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Голешово общ. Сандански обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 13 дка 
13 от 13 дка (-30) 
Сандански: 78 Благоевград: 355 Страна: 14381

Ренти на арендаторите в Голешово

Бели петна, бели петна за община Сандански, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Николай Ангелов Томов

Цени на земеделската земя по обяви в Голешово

8 юни 2023 г.
8 юни 2023 г.
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Сандански (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Голешово по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Николай Ангелов Томов

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Николай Ангелов Томов

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Николай Ангелов Томов

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Николай Ангелов Томов

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор2122
Николай Ангелов Томов4313
Общо4313

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор2122
Николай Ангелов Томов4313
Общо4313

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Николай Ангелов Томов

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Николай Ангелов Томов

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Голешово (Сандански)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.