Петрич общ. Петрич

Обща информация
 

Петрич

 
 
 
26 933
 
56126
 
2345 
 
16
 
100-199
Обяви за земеделска земя в Петрич
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Петрич

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 243 дка 
243 от 243 дка (-86) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград243 дка
Петрич243 дка
Комасационен фактор: 166 дка 
166 от 166 дка (-655) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград166 дка
Петрич166 дка
Комасационен фактор: 123 дка 
154 от 245 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград245 дка
Петрич154 дка
Петрич91 дка
Комасационен фактор: 137 дка 
137 от 137 дка (-669) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград137 дка
ПетричПетрич137 дка
Комасационен фактор: 111 дка 
111 от 111 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград111 дка
Петрич111 дка
Комасационен фактор: 80 дка 
80 от 80 дка (-1564) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград80 дка
Петрич80 дка
Комасационен фактор: 78 дка 
78 от 78 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград78 дка
Петрич78 дка
Комасационен фактор: 105 дка 
56 от 209 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград209 дка
Петрич153 дка
Петрич56 дка
Комасационен фактор: 64 дка 
24 от 128 дка (-442) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград128 дка
Петрич104 дка
Петрич24 дка
Комасационен фактор: 180 дка 
0 от 180 дка (-12)
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград180 дка
Петрич180 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Петрич общ. Петрич обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 243 дка 
243 от 243 дка (-86) 
Петрич: 9 Благоевград: 125 Страна: 10767
Комасационен фактор: 166 дка 
166 от 166 дка (-655) 
Петрич: 18 Благоевград: 184 Страна: 12146
Комасационен фактор: 123 дка 
154 от 245 дка 
Петрич: 8 Благоевград: 122 Страна: 10729
Комасационен фактор: 137 дка 
137 от 137 дка (-669) 
Петрич: 21 Благоевград: 212 Страна: 12715
Комасационен фактор: 111 дка 
111 от 111 дка 
Петрич: 25 Благоевград: 246 Страна: 13181
Комасационен фактор: 80 дка 
80 от 80 дка (-1564) 
Петрич: 28 Благоевград: 276 Страна: 13663
Комасационен фактор: 78 дка 
78 от 78 дка 
Петрич: 29 Благоевград: 280 Страна: 13690
Комасационен фактор: 105 дка 
56 от 209 дка 
Петрич: 13 Благоевград: 151 Страна: 11357
Комасационен фактор: 64 дка 
24 от 128 дка (-442) 
Петрич: 23 Благоевград: 221 Страна: 12874
0 от 0 дка (+36)
Петрич: 34 Благоевград: 377 Страна: 14435
Комасационен фактор: 180 дка 
0 от 180 дка (-12)
Петрич: 16 Благоевград: 172 Страна: 11878
0 от 0 дка (+16)
Петрич: 44 Благоевград: 387 Страна: 14445
0 от 0 дка
Петрич: 45 Благоевград: 388 Страна: 14446
0 от 0 дка
Петрич: 46 Благоевград: 389 Страна: 14447
0 от 0 дка (-181)
Петрич: 47 Благоевград: 390 Страна: 14448
0 от 0 дка (+7)
Петрич: 48 Благоевград: 391 Страна: 14449

Ренти на арендаторите в Петрич

Бели петна, бели петна за община Петрич, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Агро Фарм Къмпани ООД

Цени на земеделската земя по обяви в Петрич

12 май 2023 г.
6 декември 2022 г.
20 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Петрич (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Петрич по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
122
Агро Фарм Къмпани ООД65
1779
796

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
824830184
Агро Фарм Къмпани ООД94169115
27
3965190

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
1508
Агро Фарм Къмпани ООД1780
15
239

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
320
Агро Фарм Къмпани ООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор18192022
366329243
951757821166
245
Агро Фарм Къмпани ООД776839806137
111
17791763164480
78
209
212570128
433296332
189262192180
796748764
407
324
392450269
271261268
Общо5953591763971577

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор18192022
366329243
951757821166
154
Агро Фарм Къмпани ООД776839806137
111
17791763164480
78
56
36124
387296282
8784
796748764
407
324
392450269
271261268
Общо5805552759461049

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Агро Фарм Къмпани ООД

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Агро Фарм Къмпани ООД

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Петрич (Петрич)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.