Кърналово общ. Петрич

Обща информация
 

Кърналово

 
 
 
1506
 
40912
 
3
 
100-199
Обяви за земеделска земя в Кърналово
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Кърналово

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 313 дка 
207 от 1251 дка (+1012) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград1251 дка
Петрич684 дка
Петрич222 дка
Петрич207 дка
Петрич138 дка
Комасационен фактор: 52 дка 
52 от 52 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград52 дка
Петрич52 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Кърналово общ. Петрич обл. Благоевград Страна
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 313 дка 
207 от 1251 дка (+1012) 
Петрич: 1 Благоевград: 10 Страна: 4419
Комасационен фактор: 52 дка 
52 от 52 дка 
Петрич: 31 Благоевград: 312 Страна: 14003
0 от 0 дка (+36)0
Петрич: 34 Благоевград: 377 Страна: 14426

Ренти на арендаторите в Кърналово

Бели петна, бели петна за община Петрич, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Юлия Юриевна Каткова

Цени на земеделската земя по обяви в Кърналово

23 август 2021 г.
17 март 2023 г.
10 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Петрич (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Кърналово по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Юлия Юриевна Каткова

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Юлия Юриевна Каткова

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Юлия Юриевна Каткова

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Юлия Юриевна Каткова

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор18192022
2391251
52
Юлия Юриевна Каткова433296332
Общо4332965711303

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор182022
207
52
Юлия Юриевна Каткова4650
Общо4650259

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Юлия Юриевна Каткова

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Юлия Юриевна Каткова

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Кърналово (Петрич)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.