Беласица общ. Петрич

Обща информация
 

Беласица

 
 
 
980
 
03294
 
4
 
700-999
Обяви за земеделска земя в Беласица
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Беласица

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 64 дка 
104 от 128 дка (-442) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград128 дка
Петрич104 дка
Петрич24 дка
Комасационен фактор: 123 дка 
91 от 245 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград245 дка
Петрич154 дка
Петрич91 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Беласица общ. Петрич обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 64 дка 
104 от 128 дка (-442) 
Петрич: 23 Благоевград: 221 Страна: 12874
Комасационен фактор: 123 дка 
91 от 245 дка 
Петрич: 8 Благоевград: 122 Страна: 10729
0 от 0 дка
Петрич: 40 Благоевград: 383 Страна: 14441
0 от 0 дка (-6)
Петрич: 41 Благоевград: 384 Страна: 14442

Ренти на арендаторите в Беласица

Бели петна, бели петна за община Петрич, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Интер Ком Груп - 2016 ЕООД

Цени на земеделската земя по обяви в Беласица

10 юни 2023 г.
10 юни 2023 г.
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Петрич (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Беласица по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
575
Интер Ком Груп - 2016 ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
1173588106
Интер Ком Груп - 2016 ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
185
Интер Ком Груп - 2016 ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Интер Ком Груп - 2016 ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор18192022
212570128
245
1149
Интер Ком Груп - 2016 ЕООД219213
Общо1149431783373

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор18192022
212209104
91
227
Интер Ком Груп - 2016 ЕООД219213
Общо227431422195

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Интер Ком Груп - 2016 ЕООД

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Интер Ком Груп - 2016 ЕООД

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Беласица (Петрич)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.