Богородица общ. Петрич

Обща информация
 

Богородица

 
 
 
13
 
66322
 
196 
 
2
 
500-699
Обяви за земеделска земя в Богородица
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Богородица

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 139 дка 
134 от 277 дка (+134) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград277 дка
Сандански143 дка
Петрич134 дка
Комасационен фактор: 36 дка 
36 от 36 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград36 дка
ПетричБогородица36 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Богородица общ. Петрич обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 139 дка 
134 от 277 дка (+134) 
Петрич: 22 Благоевград: 108 Страна: 10192
Комасационен фактор: 36 дка 
36 от 36 дка 
Петрич: 33 Благоевград: 334 Страна: 14167

Ренти на арендаторите в Богородица

Бели петна, бели петна за община Петрич, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Златин Здравков Костов

Цени на земеделската земя по обяви в Богородица

23 март 2023 г.
23 март 2023 г.
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Петрич (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Богородица по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Златин Здравков Костов

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Златин Здравков Костов

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Златин Здравков Костов

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Златин Здравков Костов

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор18192122
6452143277
Златин Здравков Костов36
Общо6452143313

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор22
134
Златин Здравков Костов36
Общо170

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Златин Здравков Костов

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Златин Здравков Костов

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Богородица (Петрич)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.