Ореше общ. Гърмен

Обща информация
 

Ореше

 
 
 
174
 
53727
 
48 (-14) 
 
1
 
1000+
Обяви за земеделска земя в Ореше
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Ореше

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 58 дка 
22 (-40) от 116 дка (+31) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград116 дка (+31)
ГърменДебрен94 дка (+71)
ГърменОреше22 дка (-40)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Ореше общ. Гърмен обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 58 дка 
22 (-40) от 116 дка (+31) 
Гърмен: 26 Благоевград: 239 Страна: 13081

Ренти на арендаторите в Ореше

Бели петна, бели петна за община Гърмен, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Фаик Мустафов Бизьоков

Цени на земеделската земя по обяви в Ореше

27 март 2023 г.
27 март 2023 г.
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Гърмен (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Ореше по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Фаик Мустафов Бизьоков

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Фаик Мустафов Бизьоков

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Фаик Мустафов Бизьоков

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Фаик Мустафов Бизьоков

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор2122
Фаик Мустафов Бизьоков85116
Общо85116

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор2122
Фаик Мустафов Бизьоков6222
Общо6222

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Фаик Мустафов Бизьоков

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Фаик Мустафов Бизьоков

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Ореше (Гърмен)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.