Лисия общ. Благоевград

Обща информация
 

Лисия

 
 
 
8
 
43863
 
111 
 
2
 
700-999
Обяви за земеделска земя в Лисия
Средни оценки
 
 
 
37
 
42

Арендатори в Лисия

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 70 дка 
70 от 70 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград70 дка
Благоевград70 дка
Комасационен фактор: 41 дка 
41 от 41 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград41 дка
БлагоевградЛисия41 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Лисия общ. Благоевград обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 70 дка 
70 от 70 дка 
Благоевград: 61 Благоевград: 290 Страна: 13786
Комасационен фактор: 41 дка 
41 от 41 дка 
Благоевград: 67 Благоевград: 325 Страна: 14126

Ренти на арендаторите в Лисия

Бели петна, бели петна за община Благоевград, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Янко Христов Малаков

Цени на земеделската земя по обяви в Лисия

24 март 2023 г.
24 март 2023 г.
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Благоевград (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Лисия по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Янко Христов Малаков

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Янко Христов Малаков

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Янко Христов Малаков

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Янко Христов Малаков

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор22
70
Янко Христов Малаков41
Общо111

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор22
70
Янко Христов Малаков41
Общо111

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Янко Христов Малаков

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Янко Христов Малаков

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Лисия (Благоевград)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.