Ахилес Агро ООД

Обща информация
 
 
1063 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

1063 дка (+260)
Комасационен фактор: 213 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен993 дка (+260)
Нови пазар543 дка (+17)
Нови пазар288 дка (+81)
Нови пазар121 дка (+121)
Нови пазар41 дка (+41)
Област: Варна70 дка
Ветрино70 дка

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Ахилес Агро ООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
205234742
 
-
 
 
 
-
 
Растениевъдство
 
Отглеждане на други едногодишни растения
 
УЛ.ПЕТКО БЪЛГАРАНОВ №5 обл.ШУМЕН, гр.ШУМЕН 9700
 
Шумен, Шумен, бул./ул. УЛ.ПЕТКО БЪЛГАРАНОВ № 5, Шумен
 
1000 лв.
 
2018 г.
 
-
 
-
 

Бирсен Васвиева Касимова

 

Али Османов Касимов (50.00 лв. / 5.00%)

Бирсен Васвиева Касимова (950.00 лв. / 95.00%)

 
-
 

ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ЖИВОТНОВЪДСТВО, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С НЕХРАНИТЕЛНИ И ДРУГИ РАЗНООБРАЗНИ СТОКИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СОБСТВЕНИ ИМОТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПОКУПКА НА СТОКИ И ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ, ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА/БЕЗ ПОЩЕНСКА/ ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, РАЗКРИВАНЕ НА ВЕРИГА ОТ РЕСТОРАНТИ,КАФЕНЕТА И ДРУГИ ПИТЕЙНИ ЗАВЕДЕНИЯ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ, СЛЕД СНАБДЯВАНЕ СЪС СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО ИЛИ ЛИЦЕНЗ

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище19202122
49497070
12712741
178183207288
704701526543
527634121
Общо158516948031063

Обща история на декарите по години

19202122
Ахилес Агро ООД158516948031063
Общо158516948031063

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище19202122
49497070
12712741
178183207288
704701526543
527634121
Общо158516948031063

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

Ахилес Агро ООД

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Ахилес Агро ООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.