Агроверс ЕООД

Обща информация
 
 
949 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

949 дка (+515)
Комасационен фактор: 136 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна949 дка (+515)
Долни чифлик291 дка (+291)
Долни чифлик275 дка
Аврен117 дка (+117)
Дългопол98 дка (+98)
Долни чифлик84 дка
Долни чифлик65 дка (-10)
Аврен19 дка (+19)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Агроверс ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
206540756
 
-
 
 
 
-
 
-
 
-
 
ул. ЦАР АСЕН №4 обл.ВАРНА, гр.ДОЛНИ ЧИФЛИК 9120
 
Варна, Долни чифлик, ул. ЦАР АСЕН № 4, Долни чифлик
 
1000 лв.
 
2021 г.
 
-
 
-
 

Христо Стефанов Стефанов

 

Христо Стефанов Стефанов (1,000.00 лв. / 100.00%)

 
-
 

производство на непреработена селскостопанска продукция, отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши, кореноплодни и грудкови, отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури, търговия на едро със зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури, търговия на едро и дребно, търговско представителство и посредничество, производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, лизинг, внос и износ на стоки, всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище2122
275275
291
7565
8484
98
117
19
Общо434949

Обща история на декарите по години

2122
Агроверс ЕООД434949
Общо434949

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище2122
275275
291
7565
8484
98
117
19
Общо434949

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

Агроверс ЕООД

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Агроверс ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.