брой https://images.ctfassets.net/z3jrf170rlsc/5BbpXNqKdDIClBuCF1ppWM/f637c9c19a393709b04a77a7310dc4e5/weight_on_plot-min.jpg

Справка за тежести на имот в Имотен регистър

8 лв./брой без ДДС
В наличност

Виждате историята на имота, данни за него, собственик, учредяване, ипотеки и възбрани.

Доставка:
Получаване по имейл
Плащане:
Електронно с карта

Справка от електронна партида за имот

Виждате всички данни от историята на имота.

Това включва всички от първия до последния собственик и прехвърлянето на имота през годините.

Виждате и текущите данни по партидата:

  • Част А - за имота
  • Част Б - за собственика, за признаването и прехвърлянето на правото на собственост
  • Част В - за учредяването и прехвърлянето на други вещни права и за юридическите факти и обстоятелства, подлежащи на вписване, с изключение на ипотеките и възбраните
  • Част Г - за ипотеките
  • Част Д - за възбраните

Как ще получа данните?

След като направите поръчка от синия бутон "Поръчай" и въведете данните, ще се случат три неща:

  • Ще проверим дали можем да намерим информация за имота в Имотен регистър.
  • Ако да, ще ви изпратим връзка за плащане на таксата онлайн. Ако не, също ще ви удедомим.
  • Получавате данните под формата на PDF приложения на имейла си.

Необходим ли ми е електронен подпис?

Не, ние ще свършим цялата работа вместо вас и ще ви изпратим резултата.

Тагове:
услугаИмотен регистърБавна 24 часаБърза 2 часа