брой https://images.ctfassets.net/z3jrf170rlsc/6Y0lo71GMgaRvmrxsg6OqF/f8656a467c673b9f566a37e1445a6638/DALL__E_2023-07-24_09.45.18_-_a_magnifying_glass_inspecting_a_stick_figure.jpg

Справка за лице или фирма в Имотен регистър по ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ

7 лв./брой без ДДС
В наличност

Виждате вписванията, отбелязванията и заличаванията в Имотен регистър.

Доставка:
Получаване по имейл
Плащане:
Електронно с карта

Справка по ЕГН на лице или ЕИК/БУЛСТАТ на фирма

Виждате всички вписвания, отбелязвания и заличавания през годините.

Как ще получа данните?

След като направите поръчка от синия бутон "Поръчай" и въведете данните, ще се случат три неща:

  • Ще проверим дали можем да намерим информация за лицето/фирмата в Имотен регистър.
  • Ако да, ще ви изпратим връзка за плащане на таксата онлайн. Ако не, също ще ви удедомим.
  • Получавате данните под формата на PDF приложения на имейла си.

Необходим ли ми е електронен подпис?

Не, ние ще свършим цялата работа вместо вас и ще ви изпратим резултата.

Тагове:
услугаИмотен регистърБавна 24 часаБърза 2 часа