брой https://images.ctfassets.net/z3jrf170rlsc/4evANQkDczKJsB4DVRf48C/7dd66bc047ef216fb0a9b04a77bccb1c/sketch-min.jpg

Скица на имот от кадастъра

5 с 1 отзив
15 лв./брой без ддс
В наличност
Тип:
Срок:

За урбанизиран или неурбанизиран имот, апартамент или сграда.

Доставка:
Получаване по имейл
Плащане:
Електронно с карта

Как ще получа данните?

След като направите поръчка от синия бутон "Поръчай" и въведете данните, ще получите данните по имейл.

Мога ли да получа парите си обратно и има ли други такси?

  • Ако не успеем да изпълним поръчката, ще ви възстановим пълната сума.
  • Ако изпълним поръчката, но не предоставим желаните данни, ще ви възстановим пълната сума минус административните такси.
  • Ако изпълним поръчката, но само част от данните липсват, ще ви възстановим пропорционалната сума минус административните такси.
  • Ако сте пуснали бърза поръчка и не спазим срока, ще ви възстановим разликата спрямо нормалната поръчка.

Необходим ли ми е електронен подпис?

Не, ние ще свършим цялата работа вместо вас и ще ви изпратим резултата.

Какви документи са необходими, ако сам си вадя скица?

При издаване на скица от кадастъра за урбанизиран/неурбанизиран се изискват документи за самоличност и документ за платена такса.

Ако ще се нанасят промени в кадастъра, тогава са ви необходими и заявление, документи за собственост/наследство и решение на Експертен съвет.

Кога ми е необходима скица на имот?

Скица на имот ви е необходима, когато искате да извършите разпоредителна сделка с недвижимя имот.

Това включва покупко-продажба, ипотека, дарение, подаване на заявление за допускане до градоустройствена процедура, издаване на виза за проектиране, одобряване на инвестиционен проект и други според Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Как се издава скица на имот?

Когато става въпрос за получаване на уникална скица за вашия недвижим имот, първата важна стъпка е да се определи дали той попада в територия, покрита от валидна кадастрална карта. Този процес на проверка може да бъде ефективно извършен чрез Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

В България Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) във всеки областен град е определеното място за проверка на скицата.

Ако, за съжаление, имотът ви не попада в територия с валидна кадастрална карта, не се притеснявайте. Все още можете да получите необходимата скица, като се обърнете към техническата служба на общината, в която се намира имотът ви.

Въпреки това, за имоти, които се намират в територии без подходяща регулация и нямат валидна кадастрална карта, общинската служба по земеделие в съответната област може да издаде необходимата скица.

За да стартирате процеса, вие, като собственик на имота, трябва да подадете официално заявление заедно с документ за самоличност и копие от документа за собственост. Алтернативно, ако не можете да се справите лично, трето лице с нотариално заверено пълномощно може да поиска скицата от ваше име.

От ноември 2019 г. правоспособни геодезисти с договор от АГКК могат да издават скици на имоти, независимо дали са физически или юридически лица.

За тези, които предпочитат удобството на цифровата сфера, АГКК предлага онлайн вариант за издаване на скица, при условие че разполагате с електронен подпис.

Струва си да се отбележи, че нотариусите също могат да съдействат за получаване на скици, но техните услуги са ограничени до имоти, свързани със съответните нотариални производства.

Нека да подчертаем някои съществени подробности относно процеса на издаване на скица:

  • Редовните поръчки обикновено отнемат около 14 дни, а свързаните с тях такси варират в зависимост от това дали имотът се намира в урбанизирана или неурбанизирана територия.
  • Ако бързате, ускорените поръчки за издаване на скица могат да бъдат обработени в рамките на около 3-4 дни.
  • Ако ангажирате лицензирани геодезисти или нотариуси, можете да получите скицата в рамките на забележителните 24 часа, при условие че правилната информация за собственика на имота е точно записана в кадастралния регистър. В някои случаи ръчното въвеждане в системата може да удължи този процес до 4-5 дни.
Тагове:
услугаАгенция по геодезия, картография и кадастърБавна 7 дниБърза 3 дни