брой https://images.ctfassets.net/z3jrf170rlsc/13KzVLFUR9Cp4WXtJiLRTU/ab2dc193c9dcce8f8f030d8234d953f5/DALL__E_2023-07-24_10.36.15_-_3d_stick_figure_standing_proudly_on_a_green_map__worm-s_eye_view-min.jpg

Проверка собственик на имот

12 лв./брой без ДДС
В наличност

Правим проверка за собсвтеност във всички агенции вместо вас.

Доставка:
Получаване по имейл
Плащане:
Електронно с карта

Къде правите справката?

Правим справката за собственост на имот в:

  • Имотен регистър - справки 3096 и 3100
  • Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) - извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) (К12)

Как ще получа данните?

След като направите поръчка от синия бутон "Поръчай" и въведете данните, ще се случат три неща:

  • Ще проверим дали можем да намерим информация за собственика.
  • Ако да, ще ви изпратим връзка за плащане на таксата онлайн. Ако не, също ще ви удедомим.
  • Получавате данните под формата на PDF приложения на имейла си.

Необходим ли ми е електронен подпис?

Не, ние ще свършим цялата работа вместо вас и ще ви изпратим резултата.

Защо е важно да се удостовери собствеността?

Удостоверяването на собственост върху недвижим имот е решаваща стъпка за гарантиране на правната сигурност на сделките с имоти.

Тази статия подчертава основните аспекти на извършването на задълбочена проверка на собствеността върху собствеността.

Проверка в Имотния регистър

Имотният регистър, част от Агенцията по вписванията, предоставя информация за историята на собствеността, тежести и други записи.

Това включва разследване на настоящия собственик и проследяване по веригата от трансфери с помощта на електронната информационна система.

Справката може да се извърши на гише в администрацията или електронно, ако имате електронен подпис.

  • Справка 3100 за тежести на имот
  • Справка 3096 за текущо състояние на имот
  • Справка 3097 по ЕГН или ЕИК/БУЛСТАТ
  • Справка в КРНИ в кадастъра

Проверка в Общинска служба Земеделие (бившите Поземлени комисии)

За имоти, предмет на разпоредбите за реституция, проверката трябва да включва проверка на решението на съответната поземлена комисия за възстановяване на земята.

Това гарантира, че имотът е законно прехвърлен и не е държавна/общинска собственост.

Връзка към Общинска служба земеделие София (за другите общини направете просто търсене в Google):

Проверка в Общината или Областната управа

Собствеността на имота може да е частна, но все още може да има претенции от държавата или общината.

Процедурата е сходна като тази при Поземлените комисии.

Тагове:
услугаИмотен регистърАгенция по геодезия, картография и кадастърБавна 24 часаБърза 2 часа