брой https://images.ctfassets.net/z3jrf170rlsc/6OG5fVvEU3z6ojG5vYP3Ys/c8220dd91b16feeee929ec17e6cf7eef/lost_document-min.jpg

Незаверен препис от (нотариален) акт

15 лв./брой без ДДС
В наличност

При загубен нотариален акт или друг документ.

Доставка:
Получаване по имейл
Плащане:
Електронно с карта

Заверен срещу незаверен акт

Незавереният акт може да се издаде на всекиго.

Завереният препис се издава само на този, който има право да го получи (например наследник или пълномощник).

Как се подава заявление за препис?

Може да се подаде на гише или онлайн с електронен подпис.

Данните, които се изискват, трудно се помнят (освен ако не сте си ги записали някъде): номер на нотариален акт, том, година, книга, и др.

Най-лесният вариант е да се направи справка в Имотен регистър по ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК и да се видят данните, след което да се пусне заявлението.

Резултатът от справката е готов до 24 часа, а таксите са около 2 до 5 лева, в зависимост от типа на услугата и броя страници.

Получаване на препис от нотариален акт по електронен път

Ето електронните услуги, налични в Имотен регистър:

  • Заверен препис от вписан акт
  • Незаверен препис от вписан акт
  • Удостоверение за лице (за определен период)
  • Удостоверение за имот (за определен период)

За да получите достъп до тях, е необходим квалифициран електронен подпис (КЕП) или ПИК на НАП.

Трябва също да знаете коя услуга точно ви е необходима и как да попълните полетата правилно.

Как ще получа данните?

След като направите поръчка от синия бутон "Поръчай" и въведете данните, ще получите данните по имейл.

Необходим ли ми е електронен подпис?

Не, ние ще свършим цялата работа вместо вас и ще ви изпратим резултата.

Тагове:
услугаИмотен регистърБавна 24 часаБърза 2 часа