Върбица обл. Шумен

Обща информация
 

Върбица

 
 
13
 
60 675 
 
61
 
4.3 / 75%
 
Обяви за земеделска земя във Върбица
Средни оценки
 
 
53
 
57

Арендатори в община Върбица

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
91
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 602 дка 
7719 (-304) от 9036 дка (-183) 
15 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен9036 дка (-183)
Върбица1976 дка (-132)
Върбица1193 дка (-120)
Върбица988 дка (-125)
Върбица753 дка (+48)
Върбица618 дка
Върбица597 дка (+115)
Велики Преслав569 дка
Върбица541 дка (-73)
Върбица425 дка (-13)
Върбица400 дка (-12)
Велики Преслав340 дка (+139)
Велики Преслав239 дка (-18)
Върбица176 дка (+11)
Велики Преслав169 дка
Върбица52 дка (-3)
51
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 1497 дка 
5988 от 5988 дка (+259) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен5988 дка (+259)
Върбица4253 дка (-66)
Върбица1258 дка (-152)
Върбица389 дка (+389)
Върбица88 дка (+88)
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 713 дка 
4991 от 4991 дка (+550) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен4991 дка (+550)
Върбица1693 дка (-110)
Върбица1115 дка (+340)
Върбица912 дка (+122)
Върбица748 дка (+100)
Върбица274 дка (+57)
Върбица199 дка (+1)
Върбица50 дка (+40)
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 941 дка 
4707 от 4707 дка (-33) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен4707 дка (-33)
ВърбицаСтанянци2475 дка (+46)
ВърбицаБожурово1517 дка (-63)
ВърбицаВърбица507 дка (+15)
ВърбицаКьолмен161 дка (-19)
ВърбицаМенгишево47 дка (-12)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 2072 дка 
4144 от 4144 дка (+267) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен4144 дка (+267)
Върбица3340 дка (+207)
Върбица804 дка (+60)
81
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 833 дка 
3330 от 3330 дка (+147) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен3330 дка (+147)
Върбица2062 дка (-2)
Върбица719 дка (-75)
Върбица315 дка (-10)
Върбица234 дка (+234)
73
2019
На печалба
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 395 дка 
3114 (-152) от 5138 дка (+656) 
13 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен4659 дка (+654)
Велики Преслав1204 дка (+808)
Върбица1159 дка (-4)
Върбица721 дка (-94)
Върбица345 дка (-64)
Велики Преслав341 дка (-2)
Върбица322 дка (+6)
Върбица302 дка (+1)
Върбица147 дка (-1)
Върбица98 дка (+11)
Върбица20 дка (-7)
Област: Търговище479 дка (+2)
Търговище229 дка (+1)
Търговище184 дка (+1)
Търговище66 дка
56
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 2618 дка 
2618 от 2618 дка (-384) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен2618 дка (-384)
Върбица2618 дка (-384)
ХОЛДИНГ 6202 дка (+542)  
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 737 дка 
2316 (+62) от 5157 дка (+4) 
7 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище2841 дка (-58)
Търговище1720 дка (-70)
Търговище768 дка (-20)
Търговище353 дка (+32)
Област: Шумен2316 дка (+62)
Върбица1143 дка (+55)
Върбица630 дка (+3)
Върбица495 дка (+4)
Върбица48 дка
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 901 дка 
1801 от 1801 дка (+556) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен1801 дка (+556)
Върбица1291 дка (+292)
Върбица510 дка (+264)
46
2019
На печалба
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 353 дка 
1765 от 1765 дка (+21) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен1765 дка (+21)
Върбица1383 дка (+3)
Върбица159 дка (+9)
Върбица143 дка (+8)
Върбица44 дка
Върбица36 дка (+1)
56
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 418 дка 
1255 от 1255 дка (-242) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен1255 дка (-242)
Върбица657 дка (-230)
Върбица576 дка (-12)
Върбица22 дка
55
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 249 дка 
1247 от 1247 дка (+407) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен1247 дка (+407)
Върбица429 дка (+136)
Върбица368 дка (+193)
Върбица313 дка (+76)
Върбица126 дка (+1)
Върбица11 дка (+1)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 311 дка 
1224 (-237) от 2491 дка (+283) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен2491 дка (+283)
Върбица658 дка (-107)
Велики Преслав488 дка (+488)
Велики Преслав395 дка (+11)
Велики Преслав227 дка
Върбица214 дка (-83)
Върбица177 дка (+11)
Върбица175 дка (-58)
Велики Преслав157 дка (+21)
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 1205 дка 
1205 от 1205 дка (-33) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен1205 дка (-33)
Върбица1205 дка (-33)
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 800 дка 
1125 (-23) от 5600 дка (-358) 
7 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище4475 дка (-335)
Търговище2475 дка (-113)
Търговище1877 дка (-238)
Търговище123 дка (+16)
Област: Шумен1125 дка (-23)
Върбица553 дка (+9)
Върбица378 дка (-23)
Върбица183 дка (-9)
Върбица11 дка
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 1057 дка 
1057 от 1057 дка (-136) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен1057 дка (-136)
Върбица1057 дка (-136)
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 984 дка 
984 от 984 дка (-27) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен984 дка (-27)
Върбица984 дка (-27)
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 956 дка 
956 от 956 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен956 дка
Върбица956 дка
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 409 дка 
818 от 818 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен818 дка
Върбица481 дка
Върбица337 дка
40
2019
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 335 дка 
669 от 669 дка (+97) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен669 дка (+97)
Върбица464 дка (+43)
Върбица205 дка (+54)
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 419 дка 
614 (-91) от 837 дка (-107) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен614 дка (-91)
Върбица614 дка (-91)
Област: Сливен223 дка (-16)
Котел223 дка (-16)
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 610 дка 
610 от 610 дка (+401) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен610 дка (+401)
Върбица610 дка (+401)
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 274 дка 
548 от 548 дка (-8) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен548 дка (-8)
Върбица352 дка (-9)
Върбица196 дка (+1)
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 520 дка 
520 (+520) от 520 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен520 дка (+520)
Върбица520 дка (+520)
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 172 дка 
515 от 515 дка (-25) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен515 дка (-25)
Върбица216 дка
Върбица193 дка
Върбица106 дка (-25)
Комасационен фактор: 494 дка 
494 от 494 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен494 дка
Върбица494 дка
Комасационен фактор: 247 дка 
493 от 493 дка (-41) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен493 дка (-41)
Върбица320 дка (-5)
Върбица173 дка (-36)
Комасационен фактор: 246 дка 
491 от 491 дка (-29) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен491 дка (-29)
Върбица277 дка (-4)
Върбица214 дка (-25)
Комасационен фактор: 424 дка 
424 от 424 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен424 дка
Върбица424 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Върбица обл. Шумен Страна Холдинг
91
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 602 дка 
7719 (-304) от 9036 дка (-183) 
Шумен: 31 Страна: 777
51
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 1497 дка 
5988 от 5988 дка (+259) 
Шумен: 58 Страна: 1391
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 713 дка 
4991 от 4991 дка (+550) 
Шумен: 68 Страна: 1709
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 941 дка 
4707 от 4707 дка (-33) 
Шумен: 71 Страна: 1823
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 2072 дка 
4144 от 4144 дка (+267) 
Шумен: 86 Страна: 2051
81
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 833 дка 
3330 от 3330 дка (+147) 
Шумен: 103 Страна: 2428
73
2019
На печалба
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 395 дка 
3114 (-152) от 5138 дка (+656) 
Шумен: 72 Страна: 1666
56
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 2618 дка 
2618 от 2618 дка (-384) 
Шумен: 124 Страна: 2887
ХОЛДИНГ 6202 дка (+542)  
Страна: 120
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 737 дка 
2316 (+62) от 5157 дка (+4) 
Шумен: 134 Страна: 1659
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 901 дка 
1801 от 1801 дка (+556) 
Шумен: 160 Страна: 3646
46
2019
На печалба
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 353 дка 
1765 от 1765 дка (+21) 
Шумен: 163 Страна: 3691
56
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 418 дка 
1255 от 1255 дка (-242) 
Шумен: 185 Страна: 4440
55
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 249 дка 
1247 от 1247 дка (+407) 
Шумен: 187 Страна: 4465
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 311 дка 
1224 (-237) от 2491 дка (+283) 
Шумен: 127 Страна: 2974
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 1205 дка 
1205 от 1205 дка (-33) 
Шумен: 192 Страна: 4544
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 800 дка 
1125 (-23) от 5600 дка (-358) 
Шумен: 200 Страна: 1509
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 1057 дка 
1057 от 1057 дка (-136) 
Шумен: 203 Страна: 4883
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 984 дка 
984 от 984 дка (-27) 
Шумен: 212 Страна: 5073
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 956 дка 
956 от 956 дка 
Шумен: 215 Страна: 5154
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 409 дка 
818 от 818 дка 
Шумен: 224 Страна: 5614
40
2019
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 335 дка 
669 от 669 дка (+97) 
Шумен: 243 Страна: 6339
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 419 дка 
614 (-91) от 837 дка (-107) 
Шумен: 247 Страна: 5554
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 610 дка 
610 от 610 дка (+401) 
Шумен: 248 Страна: 6648
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 274 дка 
548 от 548 дка (-8) 
Шумен: 256 Страна: 7090
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 520 дка 
520 (+520) от 520 дка 
Шумен: 262 Страна: 7308
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 172 дка 
515 от 515 дка (-25) 
Шумен: 264 Страна: 7348
Комасационен фактор: 494 дка 
494 от 494 дка 
Шумен: 269 Страна: 7513
Комасационен фактор: 247 дка 
493 от 493 дка (-41) 
Шумен: 270 Страна: 7523
Комасационен фактор: 246 дка 
491 от 491 дка (-29) 
Шумен: 271 Страна: 7539
Комасационен фактор: 424 дка 
424 от 424 дка 
Шумен: 290 Страна: 8220

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Върбица, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Махмуд Зюлкяров Хюсеинов

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Върбица (2022)

13
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.41631311002444
2021.3102157991460
2021.28003800800
20216441127117992444
2022.423972310003099
2022.32825410005867
2022.21810610003608
2022.11350312501400
202222593610005867
2023.33254318266000
2023.22251518003000
2023.12000212002799
202325021012006000

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Махмуд Зюлкяров Хюсеинов

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Махмуд Зюлкяров Хюсеинов

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Махмуд Зюлкяров Хюсеинов

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Махмуд Зюлкяров Хюсеинов

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Махмуд Зюлкяров Хюсеинов
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Махмуд Зюлкяров Хюсеинов
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
91
51
Махмуд Зюлкяров Хюсеинов
81
73
56
46
56
55
40

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
91
51
Махмуд Зюлкяров Хюсеинов
81
73
56
46
56
55
40

Няма намерени резултати

77 837 дка
60 675 дка
18 572
10 637 (57%)
4.56
4
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
38900
437 898
517 644
610 188
7360
81824
9826
10197

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.