Черноморски лешници ЕООД

Обща информация
 
 
78 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

78 дка
Комасационен фактор: 78 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас78 дка
Камено78 дка

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Черноморски лешници ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
203724861
 
3
 
26 000 лв.
 
0 лв.
 
 
 
-
 
Отглеждане на Плодове & Ядки
 
-
 
"ШЕЙНОВО"№61 вх.А ет.4 ап.7 обл.БУРГАС, гр.БУРГАС 8000
 
Бургас, Бургас, бул./ул. "ШЕЙНОВО"№ 61, вх. А, ет. 4, ап. 7, Бургас
 
100 лв.
 
2015 г.
 
-
 
-
 

Борислав Стефанов Стефанов

 

Борислав Стефанов Стефанов (100.00 лв. / 100.00%)

 
-
 

Дружеството ще извършва следните сделки:производство и търговия, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция, изграждане и експлоатация на растениевъдни, животновъдни и хранително-преработвателни стопанства, внедряване на иновационни технологии и производствени процеси за добиване, обработка и преработка на растителни, животински и промишлени продукти, продажба на стоки собствено производство, развойна, предприемаческа и инвестиционна дейност, туристическа дейност, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия и дейности по придобиване, съхраняване, снабдяване, внос и износ на лекарствени продукти, растителни лекарствени продукти, растителни препарати, хомеопатични лекарствени продукти, инвестиции с недвижими имоти, финансов мениджмънт, икономически, финансов и данъчен консулт, разработване, експлоатиране и проектиране на възобновяеми енергийни източници, неизкопаеми енергийни източници от слънчева, вятърна, водна и геотермална енергия, туроператорска и туристическа агентска дейности, хотелиерство и ресторантьорство, търговия с нефтопродукти, продукти на нефтохимията и горивосмазочни материали, вътрешна и външна търговия, реекспорт, търговско представителство, посредничество и агентство, вътрешен и международен туризъм, услуги, търговия с черни цветни и други метали в съответствие с изискванията на българското законодателство, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговия с тютюневи изделия, вино и спиртни напитки, търговия с хранителни продукти на други стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство с цел продажба, на видове стоки от промишлен и хранителен вид, външна и вътрешна търговия в т.ч. внос и износ, сделки с интелектуална собственост, архитектура, дизайн, проектиране и инвестиции в строителството, на търговско представителство и посредничество, внос и износ предпечатна подготовка, издателска, разпоредителска и печатна дейност, продажба на книги, музикални и видео продукти, канцеларски материали, ученически стоки, информационно – консултантска и издателска дейност, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, туроператорски, транспортни, консултантски усулги, маркентинг, лизинг, мениджмънт, видео и телевизионно заснемане, продуцентска дейност, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, внос, износ, външнотърговски сделки, организиране и участие на събития, симпозиуми, панаири, изложби и форуми, консултантски услуги, преводи и легализация, цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения, проучване, проектиране, покупко - продажба, строеж, реставрация и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, посредничество при продажба на недвижими имоти, управление на недвижими имоти, реконструкция на сгради и други съоръжения, електронна търговия, интернет услуги, хардуерна и софтуерна поддръжка, уеб услуги, информационни услуги, уеб-дизайн, графичен дизайн, изграждане, внедряване и поддръжка на софтуерни програми и продукти, изграждане, внедряване и поддръжка на компютърни мрежи, регистрация и поддръжка на домейн, създаване и поддръжка на уебсайтове и портали, интернет реклама и промоции, както и всяка друга стопанска дейност, незабранена от закона или друг нормативен документ . Дейностите, за чието упражняване се изисква разрешително и/или лиценз, ще бъдат упражнявани след получаването му.

Финансови данни за Черноморски лешници ЕООД

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище202122
717878
Общо717878

Обща история на декарите по години

202122
Черноморски лешници ЕООД717878
Общо717878

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище202122
717878
Общо717878

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

Черноморски лешници ЕООД

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Черноморски лешници ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.