Плами Агро ЕООД

Обща информация
 
 
1897 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

1897 дка (+1155)
Комасационен фактор: 949 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1897 дка (+1155)
Созопол1215 дка (+473)
Средец682 дка (+682)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Плами Агро ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
206466761
 
-
 
 
-
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
5000 лв.
 
2021 г.
 
-
 
-
 

Доника Жекова Николова

 

Доника Жекова Николова (5,000.00 лв. / 100.00%)

 
-
 

производство на селскостопанска продукция, животновъдство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, внос и износ, ресторантъорство и кафетерия, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка на автомобили - внос и износ, сервизно обслужване на автомобили - авторемонтни, автобояджийски, автомивки, развлекателна дейност, както и всяка друга търговска дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт. Ако за някоя от дейностите е нужен лиценз, то дружеството ще я упражнява след получаването му.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище2122
7421215
682
Общо7421897

Обща история на декарите по години

2122
Плами Агро ЕООД7421897
Общо7421897

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище2122
7421215
682
Общо7421897

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

Плами Агро ЕООД

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Плами Агро ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.