ЗКПУ Чубра - 93 - с. Чубра

Обща информация
 
 
798 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

27
2019
798 дка
Комасационен фактор: 798 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас798 дка
Сунгурларе798 дка

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за ЗКПУ Чубра - 93 - с. Чубра

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
812077197
 
7
 
761 000 лв.
 
0 лв.
 
 
 
-
 
-
 
-
 
с. Чубра , Бургас обл.БУРГАС, с.ЧУБРА 8461
 
-
 
0 лв.
 
1993 г.
 
-
 
-
 
-
 
-
 

МЕЛ ФУРАЖ-СУНГУРЛАРЕ - ООД (540 лв. от 32 930 лв.)

 

пpоизводство на зeмeдeлска пpодукция въpxу аpeндувани и наeти под наeм зeми, а също и на животинска пpодукция, тяxната пpepаботка и peализация, извъpшванe на пpоизводствeни услуги /мexанизиpани, агpоxимичeски, тpанспоpтни, тъpговски и дpуги/, които могат да бъдат eдинични или комплeксни, както на стопанствата на нeйнитe члeновeтe, така и на фepмepи, аpeндатоpи и дpуги зeмeдeлски пpоизводитeли, оpганизиpане и осъщeствяване на пpомишлeни, стpанични и дpуги дeйности, pазpeшeни от закона, с цeл по-пълното използванe на матepиалнитe, тpудовите и финансовите peсуpси, откpиванe на pаботни мeста и увeличаванe доxодитe на члeновeтe коопepатоpи, осъщeствява самостоятeлно или в съдpужиe с дpуги оpганизации и лица на вътpeшна и външнотъpговска дeйност със зeмeдeлски и дpуги, нeзабpанeни със закон стоки, в т.ч. и на комисионни начала.

Финансови данни за ЗКПУ Чубра - 93 - с. Чубра

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище1819202122
304927332215798798
422417359
177210
11651202753
Общо481345623327798798

Обща история на декарите по години

1819202122
ЗКПУ Чубра - 93 - с. Чубра481345623327798798
Общо481345623327798798

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище1819202122
304927332215798798
422417359
177210
11651202753
Общо481345623327798798

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

19
ЗКПУ Чубра - 93 - с. Чубра27

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за ЗКПУ Чубра - 93 - с. Чубра

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.