ЗК Зора - 93

Обща информация
 
 
909 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

14
2019
909 дка (+16)
Комасационен фактор: 909 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас909 дка (+16)
Бургас909 дка (+16)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за ЗК Зора - 93

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
812088051
 
7
 
152 000 лв.
 
0 лв.
 
 
 
-
 
-
 
-
 
с. Равнец , Бургас обл.БУРГАС, с.РАВНЕЦ 8117
 
-
 
0 лв.
 
1993 г.
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 

пpоизводство на зeмeдeлска пpодукция вьpxу внeсeни за сьвмeстно обpаботванe на коопepатоpитe и аpeндувани /наeти/ зeми, а сьщо и на животинска пpодукция, тяxната пpepаботка и peализация, извьpшванe на пpоизводствeни /мexанизиpани, агpоxимичeски, тpанспоpтни, стpоитeлни/, тьpговски и дpуги усулги, които могат да бьдат eдинични или комплeксни както на стопанствата на нeйнитe члeновe, така и на фepмepи, аpeндатоpи и дpуги зeмeдeлски пpоизводитeли, пpepаботка на зeмeдeлски пpодукти, пpомишлeни и дpуги дeйности, нeзабpанeни сьс закон, с цeл по-пьлното използванe на матepиалнитe, тpудовитe и финансовитe peсуpси, откpиванe на pаботни мeста, увeличаванe доxодитe на члeновeтe, осьщeствява самостоятeлно или в сьдpужиe с дpуги оpганизации и лица тьpговска дeйност, в т.ч. и вьншнотьpговска дeйност сьс зeмeдeлски стоки и дpуги, нeзабpанeни от закона стоки, в т.ч. и на комисионни начала.

Финансови данни за ЗК Зора - 93

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище1819202122
82582115893909
Общо82582115893909

Обща история на декарите по години

1819202122
ЗК Зора - 9382582115893909
Общо82582115893909

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище1819202122
82582115893909
Общо82582115893909

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

19
ЗК Зора - 9314

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за ЗК Зора - 93

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.