Екватор ЕООД

Обща информация
 
 
15 713 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

60
2019
На печалба
15 713 дка (+1354)
Комасационен фактор: 7857 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас15 713 дка (+1354)
Созопол9222 дка (+572)
Созопол6491 дка (+782)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Екватор ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
102650542
 
79
 
8 563 000 лв.
 
774 000 лв.
 
 
 
-
 
Хранителни Магазини & Супермаркети
 
-
 
кв. "Победа",ул. "Чаталджа"№52 обл.БУРГАС, гр.БУРГАС 8000
 
Бургас, Бургас, бул./ул. кв. "Победа",ул. "Чаталджа"№ 52, Бургас
 
5000 лв.
 
2000 г.
 
-
 
-
 

Михаил Георгиев Янев

 

Михаил Георгиев Янев (5,000.00 лв. / 100.00%)

 
-
 

ПОКУП¬КА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ В ПРЕРАБОТЕН И НЕПРЕРАБОТЕН ВИД, РАЗВЪЖДАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ В СЛАДКОВОДНИ БАСЕЙНИ, ПРОДАЖБА НА РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЛИЗИНГ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

Финансови данни за Екватор ЕООД

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище1819202122
5154533457096491
89159057840486509222
Общо14 06914 391840414 35915 713

Обща история на декарите по години

1819202122
Екватор ЕООД14 06914 391840414 35915 713
Общо14 06914 391840414 35915 713

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище1819202122
5154533457096491
89159057840486509222
Общо14 06914 391840414 35915 713

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

19
Екватор ЕООД60

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Екватор ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.