ЕТ Димета 91 - Николай Киров

Обща информация
 
 
7648 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

32
2019
На печалба
7648 дка (+707)
Комасационен фактор: 1530 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7648 дка (+707)
Сунгурларе5961 дка (+485)
Сунгурларе1060 дка (+139)
Сунгурларе291 дка
Сунгурларе247 дка (+83)
Сунгурларе89 дка

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за ЕТ Димета 91 - Николай Киров

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
102728336
 
23
 
2 104 000 лв.
 
513 000 лв.
 
 
 
-
 
-
 
-
 
ЖК БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 129 01 04 обл.БУРГАС, гр.БУРГАС
 
Бургас, Бургас, бул./ул. Шейново № 3, ет. 6, офис 1, Бургас
 
0 лв.
 
1991 г.
 
-
 
-
 

Николай Киров Киров

 

Николай Киров ? (0.00 лв. / 100%)

 
-
 

пeдагогичeски услуги, eкспepтни услуги в областта на икономиката, пpотивопожаpната оxpана, пpeвода, оpганизация и pазвитиe на амepикански фиpми, пpоизводство и peализация на xpанитeлни и пpомишлeни стоки, внос и износ на стоки и суpовини, нeобxодими за осьщeствяванe пpeдмeта на дeйност на фиpмата, тpанспоpтна дeйност, посpeдничeска дeйност и оказионна тьpговия, туpистичeски услуги и оpганизиpанe на почивно дeло, производство и търговия със селскостопанска продукция, обработка на земеделски земи - наем и аренда в земеделието, селскостопански туризъм.

Финансови данни за ЕТ Димета 91 - Николай Киров

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище1819202122
14201641468989
291291
54765961
6618648359159211060
22972297241164247
Общо10 3358944630269417648

Обща история на декарите по години

1819202122
ЕТ Димета 91 - Николай Киров10 3358944630269417648
Общо10 3358944630269417648

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище1819202122
14201641468989
291291
54765961
6618648359159211060
22972297241164247
Общо10 3358944630269417648

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

19
ЕТ Димета 91 - Николай Киров32

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за ЕТ Димета 91 - Николай Киров

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.