Аксаково общ. Аксаково

Обща информация
 

Аксаково

 
 
 
7617
 
00182
 
3699 (-74) 
 
3
 
100-199
Обяви за земеделска земя в Аксаково
Средни оценки
 
 
21
 
55
 
50

Арендатори в Аксаково

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
21
2019
Категория: 5.15 / 23% 
Комасационен фактор: 1022 дка 
3151 (-8) от 4086 дка (+71) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4086 дка (+71)
Аксаково3151 дка (-8)
Аксаково465 дка (+75)
Аксаково258 дка (+4)
Варна212 дка
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 233 дка 
316 от 933 дка (-1) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна933 дка (-1)
Варна328 дка (-12)
Аксаково316 дка
Аксаково146 дка
Аксаково143 дка (+11)
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 860 дка 
215 (-71) от 4300 дка (-68) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4300 дка (-68)
АксаковоВъглен2993 дка (-21)
ВарнаВарна400 дка (+31)
БелославСтрашимирово399 дка (-7)
АксаковоЯребична293 дка
АксаковоАксаково215 дка (-71)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Аксаково общ. Аксаково обл. Варна Страна
21
2019
Категория: 5.15 / 23% 
Комасационен фактор: 1022 дка 
3151 (-8) от 4086 дка (+71) 
Аксаково: 14 Варна: 118 Страна: 2057
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 233 дка 
316 от 933 дка (-1) 
Аксаково: 46 Варна: 264 Страна: 5185
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 860 дка 
215 (-71) от 4300 дка (-68) 
Аксаково: 15 Варна: 115 Страна: 1973

Ренти на арендаторите в Аксаково

Бели петна, бели петна за община Аксаково, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Земеделска компания ЕООД

Цени на земеделската земя по обяви в Аксаково

9 юни 2021 г.
16 февруари 2023 г.
62 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Аксаково (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Аксаково по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
371
Земеделска компания ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
68537067
Земеделска компания ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
179
Земеделска компания ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Земеделска компания ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
37093890406640154086
589790871934933
Земеделска компания ЕООД39994397416743684300
Общо82979077910493179319

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
32483290324131593151
228270294316316
Земеделска компания ЕООД223209286215
Общо34763783374437613682

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
21
Земеделска компания ЕООД

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
21
Земеделска компания ЕООД

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Аксаково (Аксаково)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.