Тополи общ. Варна

Обща информация
 

Тополи

 
 
 
3085
 
72709
 
4618 (-8) 
 
2
 
0-49
Обяви за земеделска земя в Тополи
Средни оценки
 
 
46
 
50
 
50

Арендатори в Тополи

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
46
2019
На печалба
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 1349 дка 
2645 (-28) от 2697 дка (-120) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2697 дка (-120)
Варна2645 дка (-28)
Варна52 дка (-92)
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1158 дка 
1973 (+20) от 2316 дка (-146) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2316 дка (-146)
ВарнаТополи1973 дка (+20)
ВарнаВарна343 дка (-166)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Тополи общ. Варна обл. Варна Страна
46
2019
На печалба
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 1349 дка 
2645 (-28) от 2697 дка (-120) 
Варна: 4 Варна: 151 Страна: 2825
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1158 дка 
1973 (+20) от 2316 дка (-146) 
Варна: 5 Варна: 170 Страна: 3102

Ренти на арендаторите в Тополи

Бели петна, бели петна за община Варна, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
ЗК Тракия - с. Тополи

Цени на земеделската земя по обяви в Тополи

16 юли 2021 г.
14 февруари 2023 г.
28 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Варна (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Тополи по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
1033
ЗК Тракия - с. Тополи

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
211211367192
ЗК Тракия - с. Тополи

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
186
ЗК Тракия - с. Тополи

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
9
ЗК Тракия - с. Тополи

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
30992938280128172697
ЗК Тракия - с. Тополи31903177242424622316
Общо62896115522552795013

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
28972797264826732645
ЗК Тракия - с. Тополи26372631192819531973
Общо55345428457646264618

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
46
ЗК Тракия - с. Тополи

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
46
ЗК Тракия - с. Тополи

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Тополи (Варна)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.