Снежа общ. Руен

Обща информация
 

Снежа

 
 
 
319
 
67725
 
914 (+267) 
 
4
 
300-499
Обяви за земеделска земя в Снежа
Средни оценки
 
 
 
33
 
44

Арендатори в Снежа

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 6.16 / 11% 
Комасационен фактор: 256 дка 
220 (+29) от 511 дка (-8) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас511 дка (-8)
Руен291 дка (-37)
Руен220 дка (+29)
Комасационен фактор: 157 дка 
157 от 157 дка (+35) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас157 дка (+35)
Руен157 дка (+35)
Комасационен фактор: 97 дка 
142 (+29) от 194 дка (+51) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас194 дка (+51)
Руен142 дка (+29)
Руен52 дка (+22)
Комасационен фактор: 145 дка 
28 (-9) от 436 дка (+144) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас436 дка (+144)
РуенДъскотна383 дка (+148)
РуенСнежа28 дка (-9)
РуенПодгорец25 дка (+5)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Снежа общ. Руен обл. Бургас Страна
Категория: 6.16 / 11% 
Комасационен фактор: 256 дка 
220 (+29) от 511 дка (-8) 
Руен: 31 Бургас: 441 Страна: 7294
Комасационен фактор: 157 дка 
157 от 157 дка (+35) 
Руен: 81 Бургас: 719 Страна: 12301
Комасационен фактор: 97 дка 
142 (+29) от 194 дка (+51) 
Руен: 72 Бургас: 678 Страна: 11628
Комасационен фактор: 145 дка 
28 (-9) от 436 дка (+144) 
Руен: 37 Бургас: 473 Страна: 7970

Ренти на арендаторите в Снежа

Бели петна, бели петна за община Руен, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Айлин Шерафедин Читак

Цени на земеделската земя по обяви в Снежа

23 март 2023 г.
23 март 2023 г.
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Руен (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Снежа по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Айлин Шерафедин Читак

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Айлин Шерафедин Читак

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Айлин Шерафедин Читак

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Айлин Шерафедин Читак

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
740759486519511
110123100122157
286174151143194
Айлин Шерафедин Читак10193132292436
Общо1237114986910761298

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
280301183191220
110123100122157
166174151113142
Айлин Шерафедин Читак3728
Общо556598434463547

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Айлин Шерафедин Читак

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Айлин Шерафедин Читак

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Снежа (Руен)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.