Ясеново общ. Руен

Обща информация
 

Ясеново

 
 
 
405
 
87638
 
1734 (+47) 
 
7
 
300-499
Обяви за земеделска земя в Ясеново
Средни оценки
 
 
 
33
 
44

Арендатори в Ясеново

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 546 дка 
546 от 546 дка (+31) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас546 дка (+31)
Руен546 дка (+31)
Категория: 6.16 / 11% 
Комасационен фактор: 256 дка 
291 (-37) от 511 дка (-8) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас511 дка (-8)
Руен291 дка (-37)
Руен220 дка (+29)
Комасационен фактор: 132 дка 
244 (+100) от 263 дка (+119) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас263 дка (+100)
Руен244 дка (+100)
Руен19 дка
Комасационен фактор: 200 дка 
168 (+49) от 399 дка (+170) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас399 дка (+170)
РуенРожден231 дка (+121)
РуенЯсеново168 дка (+49)
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 294 дка 
166 (+22) от 588 дка (+285) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас588 дка (+285)
Руен422 дка (+263)
Руен166 дка (+22)
Комасационен фактор: 139 дка 
139 от 139 дка (+8) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас139 дка (+8)
Руен139 дка (+8)
Комасационен фактор: 56 дка 
56 от 56 дка (-238) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас56 дка
Руен56 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Ясеново общ. Руен обл. Бургас Страна
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 546 дка 
546 от 546 дка (+31) 
Руен: 29 Бургас: 430 Страна: 7030
Категория: 6.16 / 11% 
Комасационен фактор: 256 дка 
291 (-37) от 511 дка (-8) 
Руен: 31 Бургас: 441 Страна: 7294
Комасационен фактор: 132 дка 
244 (+100) от 263 дка (+119) 
Руен: 57 Бургас: 605 Страна: 10417
Комасационен фактор: 200 дка 
168 (+49) от 399 дка (+170) 
Руен: 39 Бургас: 497 Страна: 8425
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 294 дка 
166 (+22) от 588 дка (+285) 
Руен: 25 Бургас: 417 Страна: 6722
Комасационен фактор: 139 дка 
139 от 139 дка (+8) 
Руен: 85 Бургас: 743 Страна: 12671
Комасационен фактор: 56 дка 
56 от 56 дка (-238) 
Руен: 96 Бургас: 828 Страна: 13962

Ренти на арендаторите в Ясеново

Бели петна, бели петна за община Руен, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Емине Ахмед Хасан

Цени на земеделската земя по обяви в Ясеново

4 октомври 2022 г.
4 октомври 2022 г.
1 обява

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Руен (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Ясеново по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Емине Ахмед Хасан

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Емине Ахмед Хасан

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Емине Ахмед Хасан

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Емине Ахмед Хасан

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
623512515546
740759486519511
277135144263
Емине Ахмед Хасан93229399
223411362303588
13137131139
22729456
Общо18262253121318412502

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
623512515546
460458303328291
135144244
Емине Ахмед Хасан119168
223106179144166
13137131139
22729456
Общо1546137075413811610

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Емине Ахмед Хасан

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Емине Ахмед Хасан

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Ясеново (Руен)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.