Билка общ. Руен

Обща информация
 

Билка

 
 
 
503
 
04056
 
1013 (+620) 
 
4
 
100-199
Обяви за земеделска земя в Билка
Средни оценки
 
 
 
33
 
44

Арендатори в Билка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 448 дка 
448 от 448 дка (+375) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас448 дка (+375)
Руен448 дка (+375)
Комасационен фактор: 178 дка 
178 от 178 дка (+146) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас178 дка (+146)
Руен178 дка (+146)
Комасационен фактор: 127 дка 
140 (+62) от 380 дка (+302) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас380 дка (+62)
Руен140 дка (+62)
Руен120 дка
Руен120 дка
Комасационен фактор: 97 дка 
52 (+22) от 194 дка (+51) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас194 дка (+51)
РуенСнежа142 дка (+29)
РуенБилка52 дка (+22)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Билка общ. Руен обл. Бургас Страна
Комасационен фактор: 448 дка 
448 от 448 дка (+375) 
Руен: 36 Бургас: 465 Страна: 7850
Комасационен фактор: 178 дка 
178 от 178 дка (+146) 
Руен: 76 Бургас: 695 Страна: 11911
Комасационен фактор: 127 дка 
140 (+62) от 380 дка (+302) 
Руен: 42 Бургас: 513 Страна: 8635
Комасационен фактор: 97 дка 
52 (+22) от 194 дка (+51) 
Руен: 72 Бургас: 678 Страна: 11628

Ренти на арендаторите в Билка

Бели петна, бели петна за община Руен, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Хамза Осман Мустафа

Цени на земеделската земя по обяви в Билка

24 март 2023 г.
24 март 2023 г.
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Руен (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Билка по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Хамза Осман Мустафа

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Хамза Осман Мустафа

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Хамза Осман Мустафа

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Хамза Осман Мустафа

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
34046019773448
32178
7578380
Хамза Осман Мустафа286174151143194
Общо6266344233261200

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
34046019773448
32178
7578140
Хамза Осман Мустафа1203052
Общо460460272213818

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Хамза Осман Мустафа

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Хамза Осман Мустафа

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Билка (Руен)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.