Гълъбец общ. Поморие

Обща информация
 

Гълъбец

 
 
 
1214
 
18229
 
4629 (+200) 
 
4
 
50-99
Обяви за земеделска земя в Гълъбец
Средни оценки
 
 
50
 
38
 
44

Арендатори в Гълъбец

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
76
2019
На печалба
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 1704 дка 
2834 (-85) от 5113 дка (+265) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5113 дка (+265)
Поморие2834 дка (-85)
Несебър1368 дка (+219)
Поморие911 дка (+131)
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 933 дка 
933 от 933 дка (+192) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас933 дка (+192)
Поморие933 дка (+192)
24
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 4627 дка 
641 (+53) от 9254 дка (+347) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9254 дка (+347)
Поморие8613 дка (+294)
Поморие641 дка (+53)
Комасационен фактор: 152 дка 
152 от 152 дка (+1) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас152 дка (+1)
ПомориеГълъбец152 дка (+1)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Гълъбец общ. Поморие обл. Бургас Страна
76
2019
На печалба
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 1704 дка 
2834 (-85) от 5113 дка (+265) 
Поморие: 12 Бургас: 119 Страна: 1659
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 933 дка 
933 от 933 дка (+192) 
Поморие: 20 Бургас: 344 Страна: 5183
24
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 4627 дка 
641 (+53) от 9254 дка (+347) 
Поморие: 4 Бургас: 50 Страна: 741
Комасационен фактор: 152 дка 
152 от 152 дка (+1) 
Поморие: 32 Бургас: 729 Страна: 12398

Ренти на арендаторите в Гълъбец

Бели петна, бели петна за община Поморие, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Стоян Росенов Георгиев

Цени на земеделската земя по обяви в Гълъбец

17 юни 2021 г.
28 февруари 2023 г.
13 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Поморие (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Гълъбец по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
2065
573
Стоян Росенов Георгиев

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
260189544563
71596091
Стоян Росенов Георгиев

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
273
159
Стоян Росенов Георгиев

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
29
11
Стоян Росенов Георгиев

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
20653935435048485113
741933
85938644860689079254
Стоян Росенов Георгиев151152
Общо10 65812 57912 95614 64715 452

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор19202122
1858252929192834
741933
20460588641
Стоян Росенов Георгиев151152
Общо1878298943994560

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
76
24
Стоян Росенов Георгиев

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
76
24
Стоян Росенов Георгиев

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Гълъбец (Поморие)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.