Визица общ. Малко Търново

Обща информация
 

Визица

 
 
40
 
11051
 
441 (+155) 
 
6
 
200-299
Обяви за земеделска земя във Визица
Средни оценки
 
 
 
52
 
44

Арендатори във Визица

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 233 дка 
233 от 233 дка (+182) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас233 дка (+182)
Малко Търново233 дка (+182)
Комасационен фактор: 114 дка 
114 от 114 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас114 дка
Малко Търново114 дка
Комасационен фактор: 55 дка 
55 от 55 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас55 дка
Малко Търново55 дка
Комасационен фактор: 54 дка 
54 от 54 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас54 дка
Малко ТърновоВизица54 дка
Комасационен фактор: 44 дка 
44 от 44 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас44 дка
Малко Търново44 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Визица общ. Малко Търново обл. Бургас Страна
Комасационен фактор: 233 дка 
233 от 233 дка (+182) 
Малко Търново: 19 Бургас: 643 Страна: 10951
Комасационен фактор: 114 дка 
114 от 114 дка 
Малко Търново: 34 Бургас: 776 Страна: 13123
Комасационен фактор: 55 дка 
55 от 55 дка 
Малко Търново: 40 Бургас: 829 Страна: 13978
Комасационен фактор: 54 дка 
54 от 54 дка 
Малко Търново: 42 Бургас: 831 Страна: 13994
Комасационен фактор: 44 дка 
44 от 44 дка 
Малко Търново: 43 Бургас: 836 Страна: 14113
0 от 0 дка (-116)
Малко Търново: 47 Бургас: 877 Страна: 14497

Ренти на арендаторите във Визица

Бели петна, бели петна за община Малко Търново, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
ЕТ Джонсани - Димитър Николов

Цени на земеделската земя по обяви във Визица

24 януари 2022 г.
24 юни 2021 г.
4 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Малко Търново (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики във Визица по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
ЕТ Джонсани - Димитър Николов228

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор19
ЕТ Джонсани - Димитър Николов61

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
ЕТ Джонсани - Димитър Николов268

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Джонсани - Димитър Николов

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор18202122
51233
114
154905555
ЕТ Джонсани - Димитър Николов2282275454
26884444
237121
Общо645526204500

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор18202122
51233
114
154905555
ЕТ Джонсани - Димитър Николов2282275454
26884444
237121
Общо645526204500

Landlord рейтинг по години

Арендатор
ЕТ Джонсани - Димитър Николов

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
ЕТ Джонсани - Димитър Николов

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя във Визица (Малко Търново)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.