Карнобат обл. Бургас

Обща информация
 

Карнобат

 
 
31
 
475 109 
 
161
 
3.6 / 84%
 
Обяви за земеделска земя в Карнобат
Средни оценки
 
 
49
 
44

Арендатори в община Карнобат

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
41
2019
На печалба
Категория: 3.71 / 65% 
Комасационен фактор: 29 460 дка 
29 460 от 29 460 дка (-269) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас29 460 дка (-269)
КарнобатЕкзарх Антимово29 460 дка (-269)
49
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 11 324 дка 
27 094 (+1422) от 79 271 дка (+3346) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас79 271 дка (+3346)
СредецСуходол19 720 дка (+505)
СредецДюлево19 662 дка (+270)
КарнобатКарнобат16 974 дка (+322)
СредецОрлинци12 113 дка (+467)
КарнобатХаджиите7689 дка (+968)
КарнобатНевестино2431 дка (+132)
СредецВаровник682 дка (+682)
50
2019
ХОЛДИНГ 57 353 дка (+401)  
66
2019
На печалба
Категория: 3.71 / 65% 
Комасационен фактор: 3154 дка 
22 076 от 22 076 дка (+24) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас22 076 дка (+24)
КарнобатКрушово16 060 дка (+73)
КарнобатДетелина2511 дка (+41)
КарнобатАспарухово1368 дка (-123)
КарнобатЧерково930 дка (+2)
КарнобатХаджиите751 дка (+11)
КарнобатКозаре269 дка (+21)
КарнобатЕкзарх Антимово187 дка (-1)
58
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 3768 дка 
18 841 от 18 841 дка (+320) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас18 841 дка (+320)
КарнобатКрумово градище17 177 дка (+283)
КарнобатЖелезник1083 дка (+2)
КарнобатЦерковски358 дка (+24)
КарнобатДраганци155 дка (+11)
КарнобатСмолник68 дка
56
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 5131 дка 
15 393 от 15 393 дка (-156) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас15 393 дка (-156)
КарнобатСмолник13 026 дка (-46)
КарнобатСан-Стефано2275 дка (-30)
КарнобатЕкзарх Антимово92 дка (-80)
44
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1701 дка 
13 605 от 13 605 дка (+177) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас13 605 дка (+177)
КарнобатДеветинци5748 дка (-42)
КарнобатЦерковски2571 дка (+5)
КарнобатОгнен1826 дка (+92)
КарнобатИскра1060 дка (+70)
КарнобатВенец836 дка (+36)
КарнобатДеветак623 дка (+14)
КарнобатКарнобат590 дка
КарнобатЖелезник351 дка (+2)
56
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 3322 дка 
12 396 (+59) от 13 289 дка (+127) 
4 землища, 3 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас12 396 дка (+59)
КарнобатДобриново12 097 дка (+58)
КарнобатСан-Стефано299 дка (+1)
Област: Сливен889 дка (+68)
СливенКовачите889 дка (+68)
Област: Ямбол4 дка
СтралджаПървенец4 дка
58
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 1734 дка 
11 461 (+61) от 12 138 дка (+317) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас12 138 дка (+317)
КарнобатСан-Стефано9705 дка (+54)
КарнобатДеветак1053 дка (+17)
СредецГорно Ябълково451 дка (+30)
КарнобатХаджиите421 дка (-6)
СредецСуходол226 дка (+226)
КарнобатКарнобат149 дка (-26)
КарнобатНевестино133 дка (+22)
52
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 5030 дка 
10 060 от 10 060 дка (+7) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас10 060 дка (+7)
КарнобатИскра9065 дка (+33)
КарнобатДеветинци995 дка (-26)
34
2019
На печалба
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 3306 дка 
9919 от 9919 дка (-322) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9919 дка (-322)
КарнобатСърнево9014 дка (-345)
КарнобатЧерково573 дка (+62)
КарнобатКрушово332 дка (-39)
27
2019
На печалба
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 4895 дка 
9790 от 9790 дка (+141) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9790 дка (+141)
КарнобатОгнен6750 дка (+79)
КарнобатНевестино3040 дка (+62)
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
31
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 956 дка 
9560 от 9560 дка (+461) 
10 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9560 дка (+461)
КарнобатДеветак2669 дка (-9)
КарнобатЕкзарх Антимово2382 дка (+455)
КарнобатКликач1957 дка (-44)
КарнобатСигмен1671 дка (+20)
КарнобатКозаре567 дка (+48)
КарнобатИскра176 дка
КарнобатОгнен53 дка (-38)
КарнобатСоколово32 дка
КарнобатГлумче28 дка (+28)
КарнобатДетелина25 дка (+1)
46
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 9548 дка 
9548 от 9548 дка (+632) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9548 дка (+632)
КарнобатЖитосвят9548 дка (+632)
55
2019
На печалба
Категория: 3.13 / 88% 
Комасационен фактор: 3198 дка 
9242 (+225) от 9593 дка (+237) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9593 дка (+237)
КарнобатКликач8636 дка (+200)
КарнобатГлумче606 дка (+25)
СунгурлареПодвис351 дка (+12)
53
2019
На печалба
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 2290 дка 
9158 от 9158 дка (+603) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9158 дка (+603)
КарнобатКарнобат7881 дка (+573)
КарнобатГлумче740 дка (+5)
КарнобатСоколово518 дка (+6)
КарнобатОгнен19 дка (+19)
87
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 9129 дка 
9129 от 9129 дка (-383) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9129 дка (-383)
КарнобатЖитосвят9129 дка (-383)
39
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 2270 дка 
8778 (+21) от 9080 дка (+102) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9080 дка (+102)
КарнобатМъдрино7804 дка (+46)
КарнобатНевестино775 дка (-28)
СунгурлареВълчин302 дка (+81)
КарнобатСигмен199 дка (+3)
30
2019
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 2125 дка 
8499 от 8499 дка (+212) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас8499 дка (+212)
КарнобатСигмен6704 дка (+209)
КарнобатНевестино985 дка (-106)
КарнобатЗимен540 дка (+83)
КарнобатРаклица270 дка (+26)
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
77
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 448 дка 
8052 (-4) от 8509 дка (-19) 
19 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас8509 дка (-19)
КарнобатДетелина5587 дка (-21)
КарнобатОгнен462 дка (+3)
КарнобатМъдрино427 дка (+5)
СунгурлареЧерница420 дка (-15)
КарнобатХаджиите295 дка (-3)
КарнобатКарнобат240 дка
КарнобатДеветак236 дка (+2)
КарнобатКликач230 дка (+66)
КарнобатЖитосвят136 дка
КарнобатЗимен120 дка (-60)
КарнобатДобриново110 дка (+17)
КарнобатДраганци68 дка (-8)
КарнобатДеветинци43 дка (-6)
КарнобатИскра41 дка
СунгурлареГорово37 дка
КарнобатЕкзарх Антимово20 дка (+1)
КарнобатСмолник17 дка
КарнобатСоколово10 дка
КарнобатНевестино10 дка
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
Комасационен фактор: 1107 дка 
7751 от 7751 дка (-813) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7751 дка (-813)
КарнобатДобриново3390 дка (+36)
КарнобатЖитосвят2189 дка (-218)
КарнобатСоколово1386 дка (+20)
КарнобатКарнобат510 дка (+28)
КарнобатДраганци193 дка (-647)
КарнобатОгнен65 дка (-32)
КарнобатКликач18 дка
52
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 1935 дка 
7741 от 7741 дка (-643) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7741 дка (-643)
КарнобатВенец3505 дка (-479)
КарнобатДеветак2445 дка (+8)
КарнобатОгнен1018 дка (-172)
КарнобатКарнобат773 дка
38
2019
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 2516 дка 
7547 от 7547 дка (+15) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7547 дка (+15)
КарнобатАспарухово7344 дка (+5)
КарнобатКрушово183 дка (+63)
КарнобатЧерково20 дка (-53)
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
55
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1822 дка 
7289 от 7289 дка (-797) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7289 дка (-797)
КарнобатИскра4489 дка (+16)
КарнобатОгнен1115 дка (+171)
КарнобатХаджиите854 дка (-988)
КарнобатЧерково831 дка (+4)
36
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1811 дка 
7242 от 7242 дка (+186) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7242 дка (+186)
КарнобатКозаре5502 дка (+5)
КарнобатДрагово1291 дка (+153)
КарнобатКарнобат261 дка (+20)
КарнобатХаджиите188 дка (+8)
42
2019
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 2122 дка 
6488 (-1227) от 8488 дка (-1168) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас8488 дка (-1168)
КарнобатСоколово6466 дка (-1184)
АйтосЧерноград1776 дка (+22)
АйтосЧукарка224 дка (+37)
КарнобатКликач22 дка (-43)
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
76
2019
На печалба
Категория: 3.71 / 65% 
Комасационен фактор: 3209 дка 
6417 от 6417 дка (+338) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6417 дка (+338)
КарнобатКарнобат4457 дка (+193)
КарнобатЗимен1960 дка (+145)
45
2019
ХОЛДИНГ 9213 дка (+550)  
45
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 1363 дка 
5450 от 5450 дка (+509) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5450 дка (+509)
КарнобатЖелезник4402 дка (+390)
КарнобатДобриново564 дка (+77)
КарнобатСан-Стефано426 дка (+42)
КарнобатДеветак58 дка
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1578 дка 
5401 (-65) от 11 048 дка (+194) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас11 048 дка (+194)
КарнобатДрагово2658 дка
СунгурлареБероново2116 дка (+35)
КарнобатАспарухово1927 дка (-65)
СунгурлареСадово1719 дка (+63)
СунгурлареСкала1092 дка (+150)
КарнобатКрушово816 дка
СунгурлареДъбовица720 дка (+11)
65
2019
На печалба
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 2807 дка 
5088 (+465) от 11 226 дка (+2263) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас11 226 дка (+2263)
СунгурлареВълчин5869 дка (+1800)
КарнобатРаклица5040 дка (+462)
СунгурлареЛозарево269 дка (-2)
КарнобатКарнобат48 дка (+3)
72
2019
На печалба
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 1760 дка 
5064 (+465) от 5281 дка (+353) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5281 дка (+353)
КарнобатЧерково4719 дка (+243)
КарнобатЕкзарх Антимово345 дка (+222)
СредецСуходол217 дка (-112)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Карнобат обл. Бургас Страна Холдинг
41
2019
На печалба
Категория: 3.71 / 65% 
Комасационен фактор: 29 460 дка 
29 460 от 29 460 дка (-269) 
Бургас: 2 Страна: 57
49
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 11 324 дка 
27 094 (+1422) от 79 271 дка (+3346) 
Бургас: 1 Страна: 7
50
2019
ХОЛДИНГ 57 353 дка (+401)  
Страна: 18
66
2019
На печалба
Категория: 3.71 / 65% 
Комасационен фактор: 3154 дка 
22 076 от 22 076 дка (+24) 
Бургас: 4 Страна: 125
58
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 3768 дка 
18 841 от 18 841 дка (+320) 
Бургас: 7 Страна: 168
56
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 5131 дка 
15 393 от 15 393 дка (-156) 
Бургас: 13 Страна: 272
44
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1701 дка 
13 605 от 13 605 дка (+177) 
Бургас: 17 Страна: 356
56
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 3322 дка 
12 396 (+59) от 13 289 дка (+127) 
Бургас: 22 Страна: 370
58
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 1734 дка 
11 461 (+61) от 12 138 дка (+317) 
Бургас: 25 Страна: 437
52
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 5030 дка 
10 060 от 10 060 дка (+7) 
Бургас: 40 Страна: 638
34
2019
На печалба
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 3306 дка 
9919 от 9919 дка (-322) 
Бургас: 42 Страна: 667
27
2019
На печалба
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 4895 дка 
9790 от 9790 дка (+141) 
Бургас: 44 Страна: 685
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
Страна: 30
31
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 956 дка 
9560 от 9560 дка (+461) 
Бургас: 46 Страна: 708
46
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 9548 дка 
9548 от 9548 дка (+632) 
Бургас: 47 Страна: 710
55
2019
На печалба
Категория: 3.13 / 88% 
Комасационен фактор: 3198 дка 
9242 (+225) от 9593 дка (+237) 
Бургас: 45 Страна: 702
53
2019
На печалба
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 2290 дка 
9158 от 9158 дка (+603) 
Бургас: 52 Страна: 759
87
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 9129 дка 
9129 от 9129 дка (-383) 
Бургас: 53 Страна: 762
39
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 2270 дка 
8778 (+21) от 9080 дка (+102) 
Бургас: 55 Страна: 771
30
2019
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 2125 дка 
8499 от 8499 дка (+212) 
Бургас: 57 Страна: 852
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
Страна: 30
77
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 448 дка 
8052 (-4) от 8509 дка (-19) 
Бургас: 56 Страна: 850
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
Страна: 30
Комасационен фактор: 1107 дка 
7751 от 7751 дка (-813) 
Бургас: 71 Страна: 987
52
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 1935 дка 
7741 от 7741 дка (-643) 
Бургас: 72 Страна: 990
38
2019
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 2516 дка 
7547 от 7547 дка (+15) 
Бургас: 76 Страна: 1028
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
Страна: 30
55
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1822 дка 
7289 от 7289 дка (-797) 
Бургас: 81 Страна: 1084
36
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1811 дка 
7242 от 7242 дка (+186) 
Бургас: 82 Страна: 1094
42
2019
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 2122 дка 
6488 (-1227) от 8488 дка (-1168) 
Бургас: 59 Страна: 859
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
Страна: 30
76
2019
На печалба
Категория: 3.71 / 65% 
Комасационен фактор: 3209 дка 
6417 от 6417 дка (+338) 
Бургас: 94 Страна: 1263
45
2019
ХОЛДИНГ 9213 дка (+550)  
Страна: 106
45
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 1363 дка 
5450 от 5450 дка (+509) 
Бургас: 111 Страна: 1552
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1578 дка 
5401 (-65) от 11 048 дка (+194) 
Бургас: 33 Страна: 538
65
2019
На печалба
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 2807 дка 
5088 (+465) от 11 226 дка (+2263) 
Бургас: 32 Страна: 524
72
2019
На печалба
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 1760 дка 
5064 (+465) от 5281 дка (+353) 
Бургас: 114 Страна: 1599

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Карнобат, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ЕТ Бенмар - Бенчо Бенчев

Ренти за община Карнобат (Бургас)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Ренти по години за Аспарухово

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Венец

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Глумче

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Деветак

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Деветинци

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Детелина

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Добриново

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Драганци

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Драгово

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Екзарх Антимово

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Железник

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Житосвят

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Зимен

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Искра

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Карнобат

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Кликач

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Козаре

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Крумово градище

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Крушово

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Мъдрино

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Невестино

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Огнен

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Раклица

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Сан-Стефано

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Сигмен

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Смолник

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Соколово

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Сърнево

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Хаджиите

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Церковски

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Черково

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Карнобат (2022)

31
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201010
2021.414361010001770
2021.313421510001770
2021.21360510001550
2021.11450213991500
2021105913813210001770
2022.42456153045000
2022.31866183024000
2022.21199212524000
2022.11137263512500
202212401565802525000
2023.42628325002833
2023.32492416003431
2023.22965162705455
2023.12410272745310
20232607502705455

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЕТ Бенмар - Бенчо Бенчев

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЕТ Бенмар - Бенчо Бенчев

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Бенмар - Бенчо Бенчев

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Бенмар - Бенчо Бенчев

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЕТ Бенмар - Бенчо Бенчев
Общо

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор
ЕТ Бенмар - Бенчо Бенчев
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
41
49
66
ЕТ Бенмар - Бенчо Бенчев58
56
44
56
58
52
34
27
31
46
55
53
87
39
30
77
52
38
55
36
42
76
45
65
72

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
41
49
66
ЕТ Бенмар - Бенчо Бенчев58
56
44
56
58
52
34
27
31
46
55
53
87
39
30
77
52
38
55
36
42
76
45
65
72

Няма намерени резултати

498 733 дка
475 109 дка
74 549
54 053 (73%)
4.13
3
3

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
219 869
3294 921
474 484
525 428
612 273
735 429
83407
918 873
1014 049

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.