Карнобат обл. Бургас

Обща информация
 

Карнобат

 
 
31
 
475 109
 
161
Обяви за земеделска земя в Карнобат
Средни оценки
 
 
48
 
44

Арендатори в община Карнобат

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
41
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 29 460 дка 
29 460 от 29 460 дка (-269) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас29 460 дка (-269)
Карнобат29 460 дка (-269)
49
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 11 324 дка 
27 094 (+1422) от 79 271 дка (+3346) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас79 271 дка (+2664)
Средец19 720 дка (+505)
Средец19 662 дка (+270)
Карнобат16 974 дка (+322)
Средец12 113 дка (+467)
Карнобат7689 дка (+968)
Карнобат2431 дка (+132)
Средец682 дка
66
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 3154 дка 
22 076 от 22 076 дка (+24) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас22 076 дка (+24)
Карнобат16 060 дка (+73)
Карнобат2511 дка (+41)
Карнобат1368 дка (-123)
Карнобат930 дка (+2)
Карнобат751 дка (+11)
Карнобат269 дка (+21)
Карнобат187 дка (-1)
58
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 3768 дка 
18 841 от 18 841 дка (+320) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас18 841 дка (+320)
КарнобатКрумово градище17 177 дка (+283)
КарнобатЖелезник1083 дка (+2)
КарнобатЦерковски358 дка (+24)
КарнобатДраганци155 дка (+11)
КарнобатСмолник68 дка
56
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 5131 дка 
15 393 от 15 393 дка (-156) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас15 393 дка (-156)
Карнобат13 026 дка (-46)
Карнобат2275 дка (-30)
Карнобат92 дка (-80)
44
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1701 дка 
13 605 от 13 605 дка (+177) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас13 605 дка (+177)
Карнобат5748 дка (-42)
Карнобат2571 дка (+5)
Карнобат1826 дка (+92)
Карнобат1060 дка (+70)
Карнобат836 дка (+36)
Карнобат623 дка (+14)
Карнобат590 дка
Карнобат351 дка (+2)
56
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 3322 дка 
12 396 (+59) от 13 289 дка (+127) 
4 землища, 3 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас12 396 дка (+59)
Карнобат12 097 дка (+58)
Карнобат299 дка (+1)
Област: Сливен889 дка (+68)
Сливен889 дка (+68)
Област: Ямбол4 дка
Стралджа4 дка
58
2019
На печалба
Категория: 3.52 / 71% 
Комасационен фактор: 1734 дка 
11 461 (+61) от 12 138 дка (+317) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас12 138 дка (+91)
Карнобат9705 дка (+54)
Карнобат1053 дка (+17)
Средец451 дка (+30)
Карнобат421 дка (-6)
Средец226 дка
Карнобат149 дка (-26)
Карнобат133 дка (+22)
52
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 5030 дка 
10 060 от 10 060 дка (+7) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас10 060 дка (+7)
Карнобат9065 дка (+33)
Карнобат995 дка (-26)
34
2019
На печалба
Категория: 3.34 / 78% 
Комасационен фактор: 3306 дка 
9919 от 9919 дка (-322) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9919 дка (-322)
Карнобат9014 дка (-345)
Карнобат573 дка (+62)
Карнобат332 дка (-39)
27
2019
На печалба
Категория: 4.33 / 40% 
Комасационен фактор: 4895 дка 
9790 от 9790 дка (+141) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9790 дка (+141)
Карнобат6750 дка (+79)
Карнобат3040 дка (+62)
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
31
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 956 дка 
9560 (+433) от 9560 дка (+461) 
10 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9560 дка (+433)
Карнобат2669 дка (-9)
Карнобат2382 дка (+455)
Карнобат1957 дка (-44)
Карнобат1671 дка (+20)
Карнобат567 дка (+48)
Карнобат176 дка
Карнобат53 дка (-38)
Карнобат32 дка
Карнобат28 дка
Карнобат25 дка (+1)
46
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 9548 дка 
9548 от 9548 дка (+632) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9548 дка (+632)
Карнобат9548 дка (+632)
55
2019
На печалба
Категория: 3.13 / 88% 
Комасационен фактор: 3198 дка 
9242 (+225) от 9593 дка (+237) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9593 дка (+237)
Карнобат8636 дка (+200)
Карнобат606 дка (+25)
Сунгурларе351 дка (+12)
53
2019
На печалба
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 2290 дка 
9158 (+584) от 9158 дка (+603) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9158 дка (+584)
Карнобат7881 дка (+573)
Карнобат740 дка (+5)
Карнобат518 дка (+6)
Карнобат19 дка
87
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 9129 дка 
9129 от 9129 дка (-383) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9129 дка (-383)
Карнобат9129 дка (-383)
38
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 2270 дка 
8778 (+21) от 9080 дка (+102) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9080 дка (+102)
Карнобат7804 дка (+46)
Карнобат775 дка (-28)
Сунгурларе302 дка (+81)
Карнобат199 дка (+3)
30
2019
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 2125 дка 
8499 от 8499 дка (+212) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас8499 дка (+212)
Карнобат6704 дка (+209)
Карнобат985 дка (-106)
Карнобат540 дка (+83)
Карнобат270 дка (+26)
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
77
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 448 дка 
8052 (-4) от 8509 дка (-19) 
19 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас8509 дка (-19)
Карнобат5587 дка (-21)
Карнобат462 дка (+3)
Карнобат427 дка (+5)
Сунгурларе420 дка (-15)
Карнобат295 дка (-3)
Карнобат240 дка
Карнобат236 дка (+2)
Карнобат230 дка (+66)
Карнобат136 дка
Карнобат120 дка (-60)
Карнобат110 дка (+17)
Карнобат68 дка (-8)
Карнобат43 дка (-6)
Карнобат41 дка
Сунгурларе37 дка
Карнобат20 дка (+1)
Карнобат17 дка
Карнобат10 дка
Карнобат10 дка
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
Комасационен фактор: 1107 дка 
7751 от 7751 дка (-813) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7751 дка (-813)
Карнобат3390 дка (+36)
Карнобат2189 дка (-218)
Карнобат1386 дка (+20)
Карнобат510 дка (+28)
Карнобат193 дка (-647)
Карнобат65 дка (-32)
Карнобат18 дка
52
2019
На печалба
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 1935 дка 
7741 от 7741 дка (-643) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7741 дка (-643)
Карнобат3505 дка (-479)
Карнобат2445 дка (+8)
Карнобат1018 дка (-172)
Карнобат773 дка
38
2019
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 2516 дка 
7547 от 7547 дка (+15) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7547 дка (+15)
Карнобат7344 дка (+5)
Карнобат183 дка (+63)
Карнобат20 дка (-53)
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
55
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1822 дка 
7289 от 7289 дка (-797) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7289 дка (-797)
Карнобат4489 дка (+16)
Карнобат1115 дка (+171)
Карнобат854 дка (-988)
Карнобат831 дка (+4)
36
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1811 дка 
7242 от 7242 дка (+186) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7242 дка (+186)
Карнобат5502 дка (+5)
Карнобат1291 дка (+153)
Карнобат261 дка (+20)
Карнобат188 дка (+8)
42
2019
Категория: 3.52 / 71% 
Комасационен фактор: 2122 дка 
6488 (-1227) от 8488 дка (-1168) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас8488 дка (-1168)
Карнобат6466 дка (-1184)
Айтос1776 дка (+22)
Айтос224 дка (+37)
Карнобат22 дка (-43)
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
76
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 3209 дка 
6417 от 6417 дка (+338) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6417 дка (+338)
Карнобат4457 дка (+193)
Карнобат1960 дка (+145)
44
2019
ХОЛДИНГ 9213 дка (+550)  
45
2019
На печалба
Категория: 4.72 / 31% 
Комасационен фактор: 1363 дка 
5450 от 5450 дка (+509) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5450 дка (+509)
Карнобат4402 дка (+390)
Карнобат564 дка (+77)
Карнобат426 дка (+42)
Карнобат58 дка
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1578 дка 
5401 (-65) от 11 048 дка (+194) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас11 048 дка (+194)
Карнобат2658 дка
Сунгурларе2116 дка (+35)
Карнобат1927 дка (-65)
Сунгурларе1719 дка (+63)
Сунгурларе1092 дка (+150)
Карнобат816 дка
Сунгурларе720 дка (+11)
65
2019
На печалба
Категория: 3.83 / 61% 
Комасационен фактор: 2807 дка 
5088 (+465) от 11 226 дка (+2263) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас11 226 дка (+2263)
Сунгурларе5869 дка (+1800)
Карнобат5040 дка (+462)
Сунгурларе269 дка (-2)
Карнобат48 дка (+3)
72
2019
На печалба
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 1760 дка 
5064 (+465) от 5281 дка (+353) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5281 дка (+353)
Карнобат4719 дка (+243)
Карнобат345 дка (+222)
Средец217 дка (-112)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Карнобат обл. Бургас Страна Холдинг
41
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 29 460 дка 
29 460 от 29 460 дка (-269) 
Бургас: 2 Страна: 56
49
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 11 324 дка 
27 094 (+1422) от 79 271 дка (+3346) 
Бургас: 1 Страна: 7
66
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 3154 дка 
22 076 от 22 076 дка (+24) 
Бургас: 4 Страна: 126
58
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 3768 дка 
18 841 от 18 841 дка (+320) 
Бургас: 7 Страна: 169
56
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 5131 дка 
15 393 от 15 393 дка (-156) 
Бургас: 13 Страна: 273
44
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1701 дка 
13 605 от 13 605 дка (+177) 
Бургас: 17 Страна: 354
56
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 3322 дка 
12 396 (+59) от 13 289 дка (+127) 
Бургас: 22 Страна: 369
58
2019
На печалба
Категория: 3.52 / 71% 
Комасационен фактор: 1734 дка 
11 461 (+61) от 12 138 дка (+317) 
Бургас: 25 Страна: 436
52
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 5030 дка 
10 060 от 10 060 дка (+7) 
Бургас: 40 Страна: 632
34
2019
На печалба
Категория: 3.34 / 78% 
Комасационен фактор: 3306 дка 
9919 от 9919 дка (-322) 
Бургас: 42 Страна: 661
27
2019
На печалба
Категория: 4.33 / 40% 
Комасационен фактор: 4895 дка 
9790 от 9790 дка (+141) 
Бургас: 44 Страна: 680
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
Страна: 28
31
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 956 дка 
9560 (+433) от 9560 дка (+461) 
Бургас: 46 Страна: 704
46
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 9548 дка 
9548 от 9548 дка (+632) 
Бургас: 47 Страна: 705
55
2019
На печалба
Категория: 3.13 / 88% 
Комасационен фактор: 3198 дка 
9242 (+225) от 9593 дка (+237) 
Бургас: 45 Страна: 698
53
2019
На печалба
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 2290 дка 
9158 (+584) от 9158 дка (+603) 
Бургас: 52 Страна: 752
87
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 9129 дка 
9129 от 9129 дка (-383) 
Бургас: 53 Страна: 756
38
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 2270 дка 
8778 (+21) от 9080 дка (+102) 
Бургас: 55 Страна: 765
30
2019
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 2125 дка 
8499 от 8499 дка (+212) 
Бургас: 57 Страна: 843
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
Страна: 28
77
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 448 дка 
8052 (-4) от 8509 дка (-19) 
Бургас: 56 Страна: 841
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
Страна: 28
Комасационен фактор: 1107 дка 
7751 от 7751 дка (-813) 
Бургас: 71 Страна: 980
52
2019
На печалба
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 1935 дка 
7741 от 7741 дка (-643) 
Бургас: 72 Страна: 984
38
2019
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 2516 дка 
7547 от 7547 дка (+15) 
Бургас: 76 Страна: 1022
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
Страна: 28
55
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1822 дка 
7289 от 7289 дка (-797) 
Бургас: 81 Страна: 1077
36
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1811 дка 
7242 от 7242 дка (+186) 
Бургас: 82 Страна: 1089
42
2019
Категория: 3.52 / 71% 
Комасационен фактор: 2122 дка 
6488 (-1227) от 8488 дка (-1168) 
Бургас: 59 Страна: 850
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
Страна: 28
76
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 3209 дка 
6417 от 6417 дка (+338) 
Бургас: 94 Страна: 1258
44
2019
ХОЛДИНГ 9213 дка (+550)  
Страна: 104
45
2019
На печалба
Категория: 4.72 / 31% 
Комасационен фактор: 1363 дка 
5450 от 5450 дка (+509) 
Бургас: 111 Страна: 1539
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1578 дка 
5401 (-65) от 11 048 дка (+194) 
Бургас: 33 Страна: 535
65
2019
На печалба
Категория: 3.83 / 61% 
Комасационен фактор: 2807 дка 
5088 (+465) от 11 226 дка (+2263) 
Бургас: 32 Страна: 522
72
2019
На печалба
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 1760 дка 
5064 (+465) от 5281 дка (+353) 
Бургас: 114 Страна: 1589

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна, бели петна за община Карнобат, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
ЕТ Бенмар - Бенчо Бенчев

Цени на земеделската земя по обяви в undefined

Invalid Date
Invalid Date
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Карнобат (2022)

31
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201010
2021.414361010001770
2021.313421510001770
2021.21360510001550
2021.11450213991500
202113813210001770
2022.42456153045000
2022.31866183024000
2022.21199212524000
2022.11137263512500
20221565802525000
2023.12080142744000
20232080142744000

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЕТ Бенмар - Бенчо Бенчев

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЕТ Бенмар - Бенчо Бенчев

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Бенмар - Бенчо Бенчев

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Бенмар - Бенчо Бенчев

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЕТ Бенмар - Бенчо Бенчев
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ЕТ Бенмар - Бенчо Бенчев
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
41
49
66
ЕТ Бенмар - Бенчо Бенчев58
56
44
56
58
52
34
27
31
46
55
53
87
38
30
77
52
38
55
36
42
76
45
65
72

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
41
49
66
ЕТ Бенмар - Бенчо Бенчев58
56
44
56
58
52
34
27
31
46
55
53
87
38
30
77
52
38
55
36
42
76
45
65
72

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Карнобат (Бургас)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.