Абланица общ. Хаджидимово

Обща информация
 

Абланица

 
 
 
2424
 
00014
 
543 (+491) 
 
2
 
500-699
Обяви за земеделска земя в Абланица
Средни оценки
 
 
 
41
 
42

Арендатори в Абланица

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 151 дка 
381 (+329) от 453 дка (+327) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград453 дка (+327)
Хаджидимово381 дка (+329)
Гърмен45 дка
Хаджидимово27 дка (-2)
Комасационен фактор: 162 дка 
162 от 162 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград162 дка
ХаджидимовоАбланица162 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Абланица общ. Хаджидимово обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 151 дка 
381 (+329) от 453 дка (+327) 
Хаджидимово: 7 Благоевград: 49 Страна: 7806
Комасационен фактор: 162 дка 
162 от 162 дка 
Хаджидимово: 21 Благоевград: 189 Страна: 12212

Ренти на арендаторите в Абланица

Бели петна, бели петна за община Хаджидимово, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Асим Исмаилов Метушев

Цени на земеделската земя по обяви в Абланица

28 март 2023 г.
28 март 2023 г.
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Хаджидимово (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Абланица по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Асим Исмаилов Метушев

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Асим Исмаилов Метушев

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Асим Исмаилов Метушев

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Асим Исмаилов Метушев

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор2122
126453
Асим Исмаилов Метушев162
Общо126615

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор2122
52381
Асим Исмаилов Метушев162
Общо52543

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Асим Исмаилов Метушев

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Асим Исмаилов Метушев

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Абланица (Хаджидимово)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.