Черешница общ. Сандански

Обща информация
 

Черешница

 
 
 
32
 
80618
 
22 (+17) 
 
4
 
300-499
Обяви за земеделска земя в Черешница
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Черешница

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 22 дка 
22 от 22 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград22 дка
Сандански22 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Черешница общ. Сандански обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 22 дка 
22 от 22 дка 
Сандански: 72 Благоевград: 347 Страна: 14305
0 от 0 дка0
Сандански: 96 Благоевград: 407 Страна: 14456
0 от 0 дка (-59)0
Сандански: 97 Благоевград: 408 Страна: 14457
0 от 0 дка (+50)0
Сандански: 98 Благоевград: 409 Страна: 14458

Ренти на арендаторите в Черешница

Бели петна, бели петна за община Сандански, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Чавдар Йорданов Чакъров

Цени на земеделската земя по обяви в Черешница

23 март 2023 г.
23 март 2023 г.
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Сандански (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Черешница по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Чавдар Йорданов Чакъров

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Чавдар Йорданов Чакъров

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Чавдар Йорданов Чакъров

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Чавдар Йорданов Чакъров

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор18192022
22
209
13576
Чавдар Йорданов Чакъров63113
Общо19828511322

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор18192022
22
209
13576
Чавдар Йорданов Чакъров63113
Общо19828511322

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Чавдар Йорданов Чакъров

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Чавдар Йорданов Чакъров

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Черешница (Сандански)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.