Струма общ. Сандански

Обща информация
 

Струма

 
 
 
530
 
69938
 
89 
 
2
 
100-199
Обяви за земеделска земя в Струма
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Струма

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 91 дка 
29 от 181 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград181 дка
Сандански152 дка
Сандански29 дка
Комасационен фактор: 25 дка 
25 от 25 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград25 дка
СанданскиСтрума25 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Струма общ. Сандански обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 91 дка 
29 от 181 дка 
Сандански: 16 Благоевград: 169 Страна: 11860
Комасационен фактор: 25 дка 
25 от 25 дка 
Сандански: 70 Благоевград: 345 Страна: 14286

Ренти на арендаторите в Струма

Бели петна, бели петна за община Сандански, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Цветан Тодоров Гоговски

Цени на земеделската земя по обяви в Струма

10 юни 2023 г.
10 юни 2023 г.
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Сандански (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Струма по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Цветан Тодоров Гоговски

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Цветан Тодоров Гоговски

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Цветан Тодоров Гоговски

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Цветан Тодоров Гоговски

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
5135179181181
Цветан Тодоров Гоговски662525
Общо11735179206206

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
35702929
Цветан Тодоров Гоговски662525
Общо6635705454

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Цветан Тодоров Гоговски

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Цветан Тодоров Гоговски

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Струма (Сандански)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.