Рожен общ. Сандански

Обща информация
 

Рожен

 
 
 
12
 
62918
 
54 
 
4
 
500-699
Обяви за земеделска земя в Рожен
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Рожен

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 19 дка 
19 от 19 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград19 дка
Сандански19 дка
Комасационен фактор: 18 дка 
18 от 18 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград18 дка
Сандански18 дка
Комасационен фактор: 51 дка 
17 от 102 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград102 дка
Сандански85 дка
Сандански17 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Рожен общ. Сандански обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 19 дка 
19 от 19 дка 
Сандански: 74 Благоевград: 351 Страна: 14332
Комасационен фактор: 18 дка 
18 от 18 дка 
Сандански: 75 Благоевград: 352 Страна: 14337
Комасационен фактор: 51 дка 
17 от 102 дка 
Сандански: 32 Благоевград: 253 Страна: 13321
0 от 0 дка0
Сандански: 88 Благоевград: 399 Страна: 14448

Ренти на арендаторите в Рожен

Бели петна, бели петна за община Сандански, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Любен Христов Трайков

Цени на земеделската земя по обяви в Рожен

23 март 2023 г.
23 март 2023 г.
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Сандански (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Рожен по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Любен Христов Трайков

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Любен Христов Трайков

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Любен Христов Трайков

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Любен Христов Трайков

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
1919
1818
203132102102
Любен Христов Трайков46
Общо20313246139139

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор202122
1919
1818
1717
Любен Христов Трайков46
Общо465454

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Любен Христов Трайков

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Любен Христов Трайков

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Рожен (Сандански)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.