Ковачево общ. Сандански

Обща информация
 

Ковачево

 
 
 
26
 
37486
 
37 
 
1
 
300-499
Обяви за земеделска земя в Ковачево
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Ковачево

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 21 дка 
21 от 21 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград21 дка
СанданскиКовачево21 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Ковачево общ. Сандански обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 21 дка 
21 от 21 дка 
Сандански: 73 Благоевград: 349 Страна: 14325

Ренти на арендаторите в Ковачево

Бели петна, бели петна за община Сандански, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Ивайло Димитров Коричков

Цени на земеделската земя по обяви в Ковачево

10 юни 2023 г.
10 юни 2023 г.
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Сандански (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Ковачево по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Ивайло Димитров Коричков

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Ивайло Димитров Коричков

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Ивайло Димитров Коричков

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Ивайло Димитров Коричков

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор2122
Ивайло Димитров Коричков2121
Общо2121

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор2122
Ивайло Димитров Коричков2121
Общо2121

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Ивайло Димитров Коричков

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Ивайло Димитров Коричков

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Ковачево (Сандански)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.