Бельово общ. Сандански

Обща информация
 

Бельово

 
 
 
0
 
03784
 
271 (+78) 
 
4
 
700-999
Обяви за земеделска земя в Бельово
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Бельово

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 130 дка 
148 (+49) от 260 дка (+98) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград260 дка (+98)
Сандански148 дка (+49)
Сандански112 дка (+49)
Комасационен фактор: 61 дка 
61 от 61 дка (+26) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград61 дка (+26)
Сандански61 дка (+26)
Комасационен фактор: 58 дка 
58 от 58 дка (+28) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград58 дка (+28)
Сандански58 дка (+28)
Комасационен фактор: 4 дка 
4 от 4 дка (-25) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград4 дка (-25)
СанданскиБельово4 дка (-25)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Бельово общ. Сандански обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 130 дка 
148 (+49) от 260 дка (+98) 
Сандански: 9 Благоевград: 111 Страна: 10481
Комасационен фактор: 61 дка 
61 от 61 дка (+26) 
Сандански: 44 Благоевград: 298 Страна: 13890
Комасационен фактор: 58 дка 
58 от 58 дка (+28) 
Сандански: 47 Благоевград: 303 Страна: 13933
Комасационен фактор: 4 дка 
4 от 4 дка (-25) 
Сандански: 86 Благоевград: 364 Страна: 14407

Ренти на арендаторите в Бельово

Бели петна, бели петна за община Сандански, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Илия Маринов Какаров

Цени на земеделската земя по обяви в Бельово

21 март 2023 г.
21 март 2023 г.
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Сандански (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Бельово по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Илия Маринов Какаров

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Илия Маринов Какаров

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Илия Маринов Какаров

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Илия Маринов Какаров

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
319189205162260
61613561
1271133058
Илия Маринов Какаров3232294
Общо539395205256383

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
18918920599148
61613561
1271133058
Илия Маринов Какаров3232294
Общо409395205193271

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Илия Маринов Какаров

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Илия Маринов Какаров

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Бельово (Сандански)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.