Чучулигово общ. Петрич

Обща информация
 

Чучулигово

 
 
 
154
 
81832
 
108 
 
1
 
50-99
Обяви за земеделска земя в Чучулигово
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Чучулигово

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 108 дка 
108 от 108 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград108 дка
ПетричЧучулигово108 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Чучулигово общ. Петрич обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 108 дка 
108 от 108 дка 
Петрич: 26 Благоевград: 248 Страна: 13227

Ренти на арендаторите в Чучулигово

Бели петна, бели петна за община Петрич, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Марин Георгиев Китонов

Цени на земеделската земя по обяви в Чучулигово

28 март 2023 г.
28 март 2023 г.
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Петрич (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Чучулигово по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Марин Георгиев Китонов

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Марин Георгиев Китонов

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Марин Георгиев Китонов

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Марин Георгиев Китонов

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор22
Марин Георгиев Китонов108
Общо108

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор22
Марин Георгиев Китонов108
Общо108

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Марин Георгиев Китонов

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Марин Георгиев Китонов

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Чучулигово (Петрич)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.