Кулата общ. Петрич

Обща информация
 

Кулата

 
 
 
675
 
40539
 
1140 
 
5
 
50-99
Обяви за земеделска земя в Кулата
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Кулата

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 5.15 / 23% 
Комасационен фактор: 520 дка 
520 от 520 дка (+130) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград520 дка
Петрич520 дка
Комасационен фактор: 237 дка 
237 от 237 дка (+128) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград237 дка
Петрич237 дка
Комасационен фактор: 203 дка 
203 от 203 дка (+28) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград203 дка
Петрич203 дка
Комасационен фактор: 180 дка 
180 от 180 дка (-12) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград180 дка
ПетричКулата180 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Кулата общ. Петрич обл. Благоевград Страна
Категория: 5.15 / 23% 
Комасационен фактор: 520 дка 
520 от 520 дка (+130) 
Петрич: 3 Благоевград: 39 Страна: 7224
Комасационен фактор: 237 дка 
237 от 237 дка (+128) 
Петрич: 10 Благоевград: 129 Страна: 10881
Комасационен фактор: 203 дка 
203 от 203 дка (+28) 
Петрич: 14 Благоевград: 152 Страна: 11458
Комасационен фактор: 180 дка 
180 от 180 дка (-12) 
Петрич: 16 Благоевград: 172 Страна: 11878
0 от 0 дка
Петрич: 37 Благоевград: 380 Страна: 14438

Ренти на арендаторите в Кулата

Бели петна, бели петна за община Петрич, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Ники 1130 ЕООД

Цени на земеделската земя по обяви в Кулата

13 февруари 2023 г.
16 октомври 2021 г.
5 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Петрич (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Кулата по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Ники 1130 ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Ники 1130 ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Ники 1130 ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Ники 1130 ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор18192022
427390520
109237
184175203
Ники 1130 ЕООД189262192180
242
Общо18987311081140

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор18192022
427390520
109237
184175203
Ники 1130 ЕООД102178192180
242
Общо10278911081140

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Ники 1130 ЕООД

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Ники 1130 ЕООД

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Кулата (Петрич)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.