Филипово общ. Банско

Обща информация
 

Филипово

 
 
 
600
 
76090
 
326 (-9) 
 
2
 
500-699
Обяви за земеделска земя във Филипово
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори във Филипово

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 251 дка 
251 от 251 дка (-14) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград251 дка (-14)
Банско251 дка (-14)
Комасационен фактор: 42 дка 
35 от 84 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград84 дка
БанскоДобринище49 дка
БанскоФилипово35 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Филипово общ. Банско обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 251 дка 
251 от 251 дка (-14) 
Банско: 9 Благоевград: 117 Страна: 10626
Комасационен фактор: 42 дка 
35 от 84 дка 
Банско: 18 Благоевград: 273 Страна: 13613

Ренти на арендаторите във Филипово

Бели петна, бели петна за община Банско, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Йордан Костадинов Пидов

Цени на земеделската земя по обяви във Филипово

23 март 2023 г.
23 март 2023 г.
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Банско (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики във Филипово по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Йордан Костадинов Пидов

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Йордан Костадинов Пидов

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Йордан Костадинов Пидов

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Йордан Костадинов Пидов

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
169240165265251
Йордан Костадинов Пидов84
Общо169240165265335

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
169240165265251
Йордан Костадинов Пидов35
Общо169240165265286

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Йордан Костадинов Пидов

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Йордан Костадинов Пидов

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя във Филипово (Банско)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.