Осеново общ. Банско

Обща информация
 

Осеново

 
 
 
48
 
54136
 
119  (-7) 
 
2
 
1000+
 
Обяви за земеделска земя в Осеново
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Осеново

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 119 дка 
119 от 119 дка (-7) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград119 дка (-7)
Банско119 дка (-7)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Осеново общ. Банско обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 119 дка 
119 от 119 дка (-7) 
Банско: 12 Благоевград: 230 Страна: 13150
0 от 0 дка
Банско: 26 Благоевград: 367 Страна: 14570

Ренти на арендаторите в Осеново

Бели петна за община Банско, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години Осеново

Арендатор
Спас Атанасов Милушев

Ренти за община Банско (Благоевград)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Цени по обяви в Осеново

1
1
1000 лв./дка
1000 лв./дка
11 125 лв./дка

Данните за последната година са достъпни само за абонати.

На графиката се показват последните 100 точки. Цени с над 4 стандартни отклонения са премахнати.
ДатаЦенаДекариВръзка
13 юни 2022 г.10007Тук

arable_land в съседните землища

Средни цени на земеделската земя в община Банско (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Осеново по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Спас Атанасов Милушев

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Спас Атанасов Милушев

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Спас Атанасов Милушев

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Спас Атанасов Милушев

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
121122126119
Спас Атанасов Милушев64
Общо64121122126119

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор1819202122
121122126119
Спас Атанасов Милушев64
Общо64121122126119

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Спас Атанасов Милушев

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Спас Атанасов Милушев

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Осеново (Банско)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.