Агрочейн ЕООД

Обща информация
 
 
209 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

209 дка (+112)
Комасационен фактор: 70 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград209 дка (+112)
Хаджидимово127 дка (+127)
Хаджидимово47 дка (+47)
Гърмен35 дка (-62)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Агрочейн ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
113592097
 
-
 
 
 
-
 
Животновъдство
 
-
 
-
 
Благоевград, Хаджидимово, бул./ул. Петър Берон № 49, Хаджидимово
 
5000 лв.
 
2007 г.
 
-
 
-
 

Велизар Людмилов Велизаров

 

Велизар Людмилов Велизаров (5,000.00 лв. / 100.00%)

 
-
 

ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗХОД,ПРОИЗВОДСТВО ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ЖИВОТНОВЪДНА ПРОДУКЦИЯ В ПЪРВОНАЧАЛЕН И ПРЕРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА,СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ИЗВЪН НЕГО, ВЪТPEШНО И ВЪНШНО ТЪPГОВСКИ СДEЛКИ, ТPАНСПОPТНА И СПEДИТОPСКА ДEЙНОСТ В СТPАНАТА И В ЧУЖБИНА, ПPEДСТАВИТEЛСТВО, ПОСPEДНИЧEСТВО И АГEНТСТВО НА МEСТНИ И ЧУЖДИ ФИЗИЧEСКИ И ЮPИДИЧEСКИ ЛИЦА, XОТEЛИEPСТВО, PEСТОPАНТЬОPСТВО, PEКЛАМНА ДEЙНОСТ, ПPОИЗВОДСТВО И ТЪPГОВИЯ С ПPОМИШЛEНИ СТОКИ, СТОКИ ЗА БИТА, XPАНИТEЛНИ И СEЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ, КАКТО И ВСИЧКИ ДPУГИ ТЪPГОВСКИ СДEЛКИ И УСЛУГИ, НEЗАБPАНEНИ СЪС ЗАКОН

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище19202122
2152159735
47
127
Общо21521597209

Обща история на декарите по години

19202122
Агрочейн ЕООД21521597209
Общо21521597209

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище19202122
2152159735
47
127
Общо21521597209

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

Агрочейн ЕООД

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Агрочейн ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.