Агроферт - 80 ЕООД

Обща информация
 
 
1571 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

61
2019
На печалба
1571 дка (+207)
Комасационен фактор: 786 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1571 дка (+207)
Долни чифлик1167 дка (+195)
Бяла404 дка (+12)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Агроферт - 80 ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
201833424
 
1
 
179 000 лв.
 
15 000 лв.
 
 
 
-
 
Растениевъдство
 
-
 
с. Рудник , Варна обл.ВАРНА, с.РУДНИК 9105
 
-
 
10 лв.
 
2011 г.
 
-
 
-
 

Димо Пламенов Кателиев

 

Димо Пламенов Кателиев (10.00 лв. / 100.00%)

 
-
 

Производствена дейност в областта на земеделието, животновъдството и селското стопанство, Търговия със земеделска, животновъдна и селскостопанска продукция от собствено производство, Търговия със земеделска, животновъдна и селскостопанска продукция на други производители в първоначален, обработен или преработен вид, Търговска дейност в страната и чужбина, Търговско представителство и посредничество, Покупка, ремонт, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, Посреднически услуги и консултации при сделки с недвижими имоти и наемни отношения, Транспортна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа дейност (след получаване на необходимите разрешителни), Сделки с интелектуална собственост, рекламни услуги и услуги в областта на връзките с обществеността, Консултантски услуги.

Финансови данни за Агроферт - 80 ЕООД

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище1819202122
6399569549721167
418392392404
Общо6391374134613641571

Обща история на декарите по години

1819202122
Агроферт - 80 ЕООД6391374134613641571
Общо6391374134613641571

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище1819202122
6399569549721167
418392392404
Общо6391374134613641571

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

19
Агроферт - 80 ЕООД61

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Агроферт - 80 ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.